Bijeenkomst vernieuwende wijkaanpak ‘Een rookvrij leven voor iedereen’

Wil jij dat er in jouw wijk meer mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie stoppen met roken? En wil je dat op een vernieuwende manier in een projectteam doen samen met de mensen zelf, andere gemeenten, GGD en professionals uit het sociaal domein? Schrijf je dan in voor de online informatiebijeenkomst op 3 november (15:30-17:00) van GGD GHOR Nederland en Pharos.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je meer informatie over het nieuwe programma wijkaanpak ‘Een rookvrij leven voor iedereen’, de mogelijkheden om budget aan te vragen en het leer- en stimuleringstraject dat bij het programma hoort.

Integrale wijkaanpak

Het doel van de aanpak is om het aantal mensen die roken in kwetsbare wijken of dorpen te laten dalen door lokale aanpakken te starten. Daarbij pakken we ook de samenhang in de gezondheids- en sociale problemen aan. De aanpak sluit aan op bestaande initiatieven, zoals Rookvrije zorg en Rookvrije Omgeving en draagt bij aan het afnemen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Samenhang sociale problemen

In het programma krijgen gemeenten en GGD de kans om samen met partijen uit het sociaal domein aan de slag te gaan met het voeren van het goede gesprek over (stoppen met) roken, tussen 2023 en 2025 in één of twee wijken in je regio waar veel mensen roken.

De bedoeling is dat er met inwoners en professionals  gekeken wordt naar de naar de samenhang tussen roken en het hebben van onderliggende (sociale) problemen en hoe je daar iets aan kan doen. Zo sluit de wijkaanpak aan bij wat er écht leeft bij bewoners. Een GGD kan in samenwerking met partijen in het sociaal domein en gemeente voor 2,5 jaar budget aanvragen voor deze integrale aanpak.

Informatiebijeenkomst

Heb je interesse? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 3 november van 15.30 tot 17.00 uur door een mail te sturen aan Monique Schrijver: Mschrijver@ggdghor.nl. Ook bij vragen kun je bij Monique terecht.

Naar boven