Congres Cultuursensitieve Zorg

Eind december heeft VWS een beleidsnota gepresenteerd over cultuursensitieve zorg. Het idee is dat cultuursensitief werken ruimte creëert voor een echte ontmoeting tussen zorgprofessional en de leefwereld van de patiënt.

Migratieachtergrond

Een kwart van de Nederlandse samenleving bestaat uit mensen met een migratieachtergrond en dat aandeel blijft groeien. Tegelijkertijd kent ook de autochtone bevolking een grote verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen.

Drempels in de zorg

Patiënten mogen geen drempels ervaren voor de toegang tot zorg, ongeacht hun culturele achtergrond. Als er rekening wordt gehouden met de achtergrond van de patiënt, dan zal de zorgvrager een passend antwoord krijgen. Uiteindelijk worden dan de gewenste gezondheidsdoelen gehaald.

Deze dag gaat over Cultuursensitief werken. Thema’s die aan de orde komen:

  • De culturele achtergrond kan van invloed zijn op de beleving van en de omgang met zorg en ziekte;
  • De ervaring van ziekte: hoe wordt de ziekte ervaren, hoe wordt omgegaan met comfortbehandeling?
  • Patiënten ervaren hun ziekte binnen het kader van hun eigen taal, normen en waarden;
  • De zorgverlener heeft zelf ook bepaalde culturele uitgangspunten, die denken en handelen beïnvloeden;
  • De rol van cultuursensitieve communicatie en hoe dit kan leiden tot een betere aansluiting van de zorg bij cliënten met diverse achtergronden;
  • De verhouding van de individualistische blik op de patiënt, waarbij zijn of haar autonomie centraal staat, tegenover z de wij-cultuur, waar er sprake is van gedeelde autonomie (samen met familieleden).

Voor wie

Het congres is bestemd voor professionals die veelal in contact komen met patiënten. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, medisch specialisten, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en bedrijfsartsen. Ook voor managers, adviseurs en andere beleidsmakers is dit een onderwerp dat aandacht verdient.

Hier vind je het volledige programma en meld je je aan voor het congres.

Naar boven