Derde leersessie Welbevinden op School

Samen met collega’s leren wat nodig is voor een samenhangend beleid gericht op het welbevinden van kinderen, jongeren en leerlingen en het bevorderen van kansengelijkheid.

Dat is het doel van de leersessies Welbevinden op School die Pharos en Trimbos organiseren. Door met collega’s van diverse beleidsterreinen samen met het onderwijs en zorg & ondersteuningspartners samen te verkennen en te onderzoeken hoe je tot een integrale aanpak kunt komen.

Op 10 februari vindt tussen 10 en 12 uur alweer de derde sessie in het leertraject plaats.

De inschrijving is gesloten.

Naar boven