Inclusiviteit van de langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond (25 en 26 januari 2024)

Verscheidene onderzoeken laten aanzienlijke gezondheidsverschillen zien tussen ouderen met- en zonder migratieachtergrond. Niet alle ouderen krijgen zorg die voor hen passend is. Het gebrek aan inclusieve, passende zorg kan een verklaring zijn voor deze bevindingen. Dit willen we nader onderzoeken. Helpt u mee aan dit onderzoek?

Projectinformatie: Pharos doet in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek gericht op de exclusiviteit van de WLZ. Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, kwantitatief onderzoek op basis van CBS-data en focusgroepen. De bevindingen uit het kwantitatief onderzoek zijn een basis voor de vragen die we in de focusgroepen stellen.

Wat verstaan we onder inclusief werken: Oog hebben voor diversiteit binnen jouw patiëntenpopulatie en zorg verlenen die aansluit bij de individuele wensen en behoeften van de zorgvrager. In ons onderzoek ligt de nadruk op ouderen met een migratieachtergrond. Daarnaast is de samenwerking tussen mantelzorgers en professionals relevant.

Onderzoeksvraag: Welke verschillen zijn er in de toegang tot- en het gebruik van WLZ-zorg tussen ouderen met- en zonder een migratieachtergrond? Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Hoe zijn de verschillen te verkleinen?

Opzet focusgroepen: Tijdens de focusgroepen bespreken we in een kleine groep van zorgverleners, beleidsmakers en managers wat jullie kijk is op de toegang- en het gebruik van de langdurige zorg van mensen met een migratieachtergrond. We nodigen u uit voor deelname aan één online focusgroepbijeenkomst van 90 minuten.

We zijn op zoek naar:

  • zorgverleners die werken in de langdurige zorg voor ouderen
  • beleidsmakers die werken in de langdurige zorg
  • zorgmanagers die werken in de langdurige zorg

Wil je meedoen? Geef je op voor 1 van de focusgroepgesprekken via het onderstaande aanmeldformulier (beide online via Teams):

  • donderdag 25 januari 2024 van 16.30-18.00 u
  • vrijdag 26 januari 2024 10.30-12.00 u

Praktische informatie:

  • Bij deelname aan de focusgroepen blijf je anoniem.
  • Als je geïnteresseerd ben, kunnen we telefonisch meer informatie geven.
  • Als je je vervolgens opgeeft sturen we je een toestemmingsformulier waarin je goedkeuring geeft om de opgehaalde informatie te gebruiken in onze rapportage naar VWS.
  • Ook krijg je een attentie als je meedoet aan ons onderzoek.

Voor inhoudelijke en praktische vragen kun je je via de mail richten tot Carolien Smits (c.smits@pharos.nl) en / of Heleen Vellekoop (h.vellekoop@pharos.nl) beiden onderdeel van het programma Vitaal Ouder worden.

Naar boven