Inspiratie- en aan-de-slag-sessies voor ziekenhuizen/klinieken

Pharos organiseert samen met het programma Uitkomstgerichte Zorg inspiratiebijeenkomsten voor ziekenhuizen/klinieken over gezondheidsverschillen en gezondheidsvaardigheden en wat je als ziekenhuis/kliniek kunt aanpakken. Na een inspiratiebijeenkomst zijn er twee terugkomdagen.

Vinden we het acceptabel dat een deel van de Nederlandse bevolking minder goede uitkomsten van zorg heeft? Wat kan een ziekenhuis/kliniek doen aan de kloof in levensverwachting (6,3 jaar voor mannen en 3,9 jaar voor vrouwen) en aantal levensjaren in goede gezondheid (14 jaar) tussen hoger en lager opgeleiden?

Het aanpakken van deze verschillen is niet iets wat ziekenhuizen/klinieken alleen kunnen, die aanpak moet veel breder zijn. Maar ziekenhuizen/klinieken kunnen wel bijdragen aan het verkleinen van de verschillen door ervoor te zorgen dat de geboden zorg aansluit bij iedere patiënt.

In dit deelproject van het programma Uitkomstgerichte Zorg ondersteunen we ziekenhuizen/klinieken om toegankelijk te zijn voor iedereen, door de focus te leggen op gezondheidsvaardigheden in en rondom de spreekkamer.

Tenminste één derde van de Nederlanders vindt moeilijk zijn of haar weg in de zorg. Deze groep heeft beperkte gezondheidsvaardigheden: Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen (Rademakers, 2014).

Wat bieden we

  • Op vier momenten in 2022 kunt u starten met een blok van 3 bijeenkomsten. Na een inspiratiesessie gaat u in eigen huis aan de slag en doet verslag op een van de twee terugkombijeenkomsten. De andere bijeenkomsten zijn op 3 november en 15 december.
  • De inspiratiebijeenkomst faciliteert de ziekenhuizen/klinieken om het korte project uit te voeren, o.a. met een menukaart en een stappenplan voor inbedding.
  • Deelnemende ziekenhuizen/klinieken kunnen eenmalig gratis gebruik maken van de Hulplijn door Pharos). Overige ziekenhuizen/klinieken kunnen ook gebruik maken van de adviezen van Pharos, maar dan via de reguliere werkwijze van Pharos, buiten dit project.
  • Een toolkit is voor iedereen vrijblijvend en gratis te gebruiken. U vindt de toolkit op het Leerplatform UZ.

Wat vragen we

  • De vertegenwoordigers van elk deelnemend ziekenhuis/kliniek gaan na de inspiratiebijeenkomst aan de slag met een kort project in eigen huis. Dit wordt gepresenteerd en besproken op de twee terugkomdagen.
  • Deelnemers kunnen een eigen kort project bedenken, maar we bieden ook voorbeeldprojecten aan.
  • Deelnemen aan de inspiratiebijeenkomst is niet vrijblijvend: je committeert je aan een kort project binnen je eigen huis en aan de terugkomdagen.
  • De deelnemers aan de inspiratiebijeenkomsten wordt gevraagd ook aan het begin en eind van het traject te vragen naar de patiëntervaringen. Dit is geen verplicht onderdeel, maar laat wel zien wat het effect van de inspanningen is op de mensen waar we het voor doen: patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Praktische informatie

Elke sessie duurt 3 uur en wordt gepland aan het einde van de middag, van 14.00 tot 17.00 uur.

Vragen? Mail of bel Gudule Boland (Pharos) of Josine van der Kraan (Patiëntenfederatie).
Gudule Boland: 030 234 98 00 (receptie kantoor); g.boland@pharos.nl
Josine van der Kraan: 06 27 01 47 83 (werkmobiel); j.vanderkraan@patientenfederatie.nl

Aanmelden

Naar boven