Online bijeenkomst

Kwetsbare mensen betrekken – hoe doe je dat?

Online bijeenkomst

Voor wie en waarom?

Voor partijen die bezig zijn met een Match Call aanvraag. Voor de Topsector Life Sciences & Health (LSH) organiseert Pharos 3 lunchsessies waarin wij onze kennis en inzichten over het verkleinen van gezondheidsverschillen delen. Deze kennis kun je gebruiken om ervoor te zorgen dat de onderzoeken en innovatieve toepassingen die je binnen jullie project wilt ontwikkelen ook rekening houden met de grote groep mensen met een lagere sociaaleconomische status. Want wat heb je aan een aanpak of oplossing waar een op de drie Nederlanders niet mee uit de voeten kan?

Waar gaat deze sessie over?

Deze eerste sessie gaat over co-creatie.
Uit onderzoek en praktijk weten we dat projecten die gericht zijn op alle inwoners en geen rekening houden met verschillen tussen mensen, de gezondheidsverschillen vergroten in plaats van verkleinen. Wanneer je niet samen met de mensen optrekt en rekening houdt met hun context, slaan beleid, diensten en producten niet aan.

Hoe zorg je ervoor dat een project ook mensen met een lagere sociaaleconomische status en in een kwetsbare positie helpt? Hoe bereik en betrek je deze groepen? En hoe zorg je er dus voor dat je met jullie project impact maakt op de gezondheid van echt alle mensen?

In deze lunchlezing over co-creatie delen wij concrete kennis en handvatten over hoe je mensen met lagere maatschappelijke positie (een derde van de Nederlandse bevolking) bereikt en betrekt bij de ontwikkeling van beleid en interventies. Inspirerend en praktisch, zodat je ermee aan de slag kunt.

Spreker: Chandra Verstappen, expert bereiken en betrekken bij Pharos

Meedoen

De lunchsessie is online via Zoom, van 12.00 – 12.45. In het Nederlands.
Je kunt meedoen via deze link.
Meeting ID: 899 7881 4037
Passcode: 287663

Meld je ook aan voor de andere twee lunchsessies:

1 februari: inclusief onderzoek

3 februari: monitoring en evaluatie

Naar boven