Leerkringen

Leerkringen Welbevinden voor gemeenten en onderwijs.

Leerkringen

Pharos en het Trimbos-instituut starten dit najaar met Leerkringen Welbevinden voor gemeenten en onderwijs. Tijdens de leerkringen werken we samen vraagstukken uit die gaan over Werken aan Welbevinden op School. Er is ruimte voor inbreng van vraagstukken vanuit scholen en gemeenten en een deel van de leerkring besteden we aan bevindingen uit ons eerdere onderzoek met het vraagstuk: Hoe krijg je als gemeente en scholen samen zicht op wat nodig is voor een samenhangend beleid op het thema Welbevinden?

De eerste leerkring staat gepland op donderdag 30 september van 10 – 12 uur.

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in deelname en wil je voor langere tijd betrokken blijven, geef je dan hier op.