Leersessie Welbevinden op School voor gemeenten, onderwijs en zorg- en ondersteuningspartners

Pharos en het Trimbos-instituut starten dit najaar met Leersessies Welbevinden op School voor gemeenten, onderwijs en zorg- en ondersteuningspartners. Tijdens de leersessies werken we samen vraagstukken uit die gaan over het werken aan Welbevinden op School. Er is ruimte voor inbreng van vraagstukken vanuit de deelnemers en een deel van de leersessie besteden we aan bevindingen uit ons eerdere onderzoek met het vraagstuk: Hoe krijg je als gemeente, scholen en zorg- en ondersteuningspartners samen zicht op wat nodig is voor een samenhangend beleid op het thema Welbevinden?

De eerste leersessie staat gepland op donderdag 30 september van 10 – 12 uur.

Aanmelden

Deze leersessie zit vol en het is helaas niet meer mogelijk om je nog aan te melden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Anna de Haan via A.deHaan@pharos.nl.

Naar boven