Online bijeenkomst

Online lunch ophaalsessie “Verder met Kansrijke Start: hoe kunnen wij het beste ondersteunen?”

Online bijeenkomst

We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet met het programma Kansrijke Start. Tegelijkertijd staat ons ook nog veel te doen. In het nieuwe regeerakkoord is vastgelegd dat het actieprogramma Kansrijke Start ook na 2022 wordt gecontinueerd en zelfs wordt uitgebreid naar alle gemeenten. 

We vinden het vanuit Pharos belangrijk om samen met coalities te bepalen welke aandachtspunten de komende periode belangrijk zijn en/of blijven in de ondersteuning die we hierin bieden.

Daarom organiseren we een lunch-ophaalsessie op 1 februari aanstaande van 12 tot 13 uur, voor trekkers van lokale coalities.

Denk jij met ons mee? Je kunt je opgeven tot en met 31 januari a.s.

Naar boven