Online workshops: aan de slag met het Welbevinden op School

Naast een plenair interview met Gezonde School Adviseur, gemeente ambtenaar en schooldirecteur, bieden wij verschillende inhoudelijke workshops aan van 14:30 – 17:00 uur.

Workshop 1: Traject Welbevinden voor het VO

GGD Hollands Midden heeft een Traject welbevinden ontwikkeld voor het VO. In deze aanpak worden VO scholen begeleid richting het behalen van het Gezonde School vignet welbevinden. Het traject bestaat uit 3 werkgroepen, een e-learning voor docenten en een teambijeenkomst. Tijdens de werkgroepen worden de acties op de 4 pijlers van de gezonde school besproken en uitgewerkt. Onderdeel van het traject is een e-learning signaleren voor docenten. In de e-learning krijgen docenten kennis over welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Ook krijgen docenten inzicht in het belang van het signaleren, rapporteren en monitoren van het welbevinden van hun leerlingen. Nadat docenten de e-learning hebben gevolgd en de 3 werkgroepen zijn geweest volgt er nog een teambijeenkomst. In de teambijeenkomst wordt o.a. aandacht besteed aan het welbevinden van de docenten, de zorgroute op school en gespreksvaardigheden van docenten.

In deze workshop krijg je een inkijkje in het traject welbevinden, de e-learning en de teambijeenkomst. Ook gaan we graag met jou in gesprek over hoe zo’n traject ingezet kan worden binnen jouw regio.

Workshop 2: Concreet aan de slag met Welbevinden binnen je school (PO en VO)

Het welbevinden van leerlingen heeft de afgelopen tijd extra veel aandacht gekregen. In opdracht van de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) ontwikkelden Trimbos en Pharos, samen met professionals uit het onderwijs,  afgelopen voorjaar de handreiking: ’preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden’.

In deze workshop kan je al je vragen stellen aan Jelle Rommers (leerkracht PO) en Merel Steinweg (adviseur en mede auteur van de handreiking). Zij vertellen graag meer over de totstandkoming van deze handreiking, belangrijke inzichten uit de interviews met onderwijsprofessionals en hoe je deze inzichten kan inzetten binnen je school. We kijken uit naar een inspirerende workshop.

Workshop 3: Een verdieping op Welbevinden

Afgelopen jaar is de documentaire ‘Welbevinden op het Stanislas’ gelanceerd. In deze documentaire vertellen leerlingen, jongerenwerkers en het schoolteam hoe zij ruimte krijgen binnen de school om te leren en te groeien als mensen.

We hebben een verdieping gemaakt op deze documentaire, waarbij te zien is hoe directeur Rowdi welbevinden ziet als basis van het onderwijs. Aan de hand van deze verdiepende film willen we graag met je in gesprek. Wat kun jij meenemen in je werk na het zien van deze film? Wat valt je op? Wat blijft je bij? Hoe zie jij jouw rol in het geheel?

Praktische informatie

Datum: dinsdag 12 oktober 2021
Tijd: 14.30-17.00 uur

Voor meer informatie en vragen over de workshops kun je terecht bij Chantal van den Thillart: CThillart@trimbos.nl

Naar boven