Vrouwelijke genitale verminking – Preventie van vgv

Webinar 4: 11 oktober 2021 13.30 tot 14.30 uur – Webinar: Signaleren en melden van vgv.

Onderdeel van een serie webinars over vrouwelijke genitale verminking (vgv)

Samen met andere experts organiseren we een serie webinars over vrouwelijke genitale verminking (vgv). In elk webinar belichten we een ander thema. Het eerste webinar over vgv in relatie tot de asielprocedure kun je hier bekijken. Het tweede webinar over zorg aan besneden vrouwen kun je hier bekijken. Het derde webinar over juridische aspecten van vgv kun je hier bekijken.

Op 11 oktober staat het rapport  ‘Signaleren en Melden van vrouwelijke genitale verminking’ van AEF[1] centraal. Uit prevalentieonderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer 41.000 vrouwen wonen die besneden zijn. Daarnaast lopen naar schatting de komende twintig jaar 4.200 meisjes het risico om besneden te worden (Kawous e.a., 2019). Anders dan de cijfers uit het prevalentieonderzoek doen vermoeden, is het aantal meldingen van VGV bij Veilig Thuis nagenoeg nul. De vraag is hoe deze discrepantie verklaard kan worden.

Annemiek de Nooijer van AEF deelt de bevindingen voortkomend uit 60 interviews met professionals uit uiteenlopende sectoren en beroepsgroepen, zoals het onderwijs, de (medische) zorg, de jeugdgezondheidszorg, het sociaal werk, de asielopvang en de kinderopvang. Voor al deze professionals geldt dat zij onder de werking van de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen.  Annemiek gaat in op de knelpunten die uit de interviews naar voren kwamen en bespreekt mogelijke oplossingsrichtingen.

Voor wie?

De webinars zijn voor iedereen toegankelijk: (aankomende) professionals, sleutelpersonen en andere geïnteresseerden.

Praktisch

Deelname aan de webinars is gratis. Aanmelding voor elk webinar is nodig; alleen zo ontvang je de link voor deelname aan het webinar.

[1] Het onderzoek is uitgevoerd door Andersson Elffers Felix (AEF) en Knapp Advisory Service

Datum van het volgende webinar dit jaar (onder voorbehoud):

  • maandag 6 december, 13.30 tot 14.30 uur

Alle webinars vinden plaats via Zoom, en kun je terugkijken via ons YouTube kanaal.

Aanmelden

*= verplicht veld

Naar boven