Online symposium Goed Begrepen: Begrijpelijke communicatie voor iedere patiënt

Hoe kun je patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de laatste levensfase beter informeren en samen met hen beslissen? In dit symposium krijg je tips en handvatten die je direct in je eigen werk kunt gebruiken.

We delen de resultaten uit het Nivel-onderzoek in spreekkamers en gaan in gesprek met zorgverleners die door de e-learning en de teamtraining hun gesprekken anders voeren en gebruik maken van de door Pharos ontwikkelde hulpmiddelen. Ook gaan we in gesprek met taalambassadeur Rob Weijers die meedacht in de projectgroep. Vervolgens ga je in een workshop met een onderwerp naar keuze aan de slag.

Na afloop van het symposium ben je op de hoogte van het effect van begrijpelijke communicatie op gesprekken en op de uitkomsten van zorg. Kortom, een gevarieerd interactief programma met voor iedere deelnemer relevante informatie. Mis dit symposium niet en meld je snel aan.

Programma

14.00 – 15.00    Plenair programma

  • Interview met Gudule Boland, projectleider Goed Begrepen
  • Presentatie van de onderzoeksresultaten van het Nivel
  • In gesprek over communicatievaardigheden en hulpmiddelen die je bij gesprekken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden kunt gebruiken

15.00 – 16.00    Keuze uit de volgende workshops:

  • Effectieve communicatie (vol)
  • Goede overdracht tussen zorgverleners van 2e naar 1e lijn
  • Organisatorische aanpassingen in het ziekenhuis
  • Onderzoek doen met en naar patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

16.00 – 17.00    Plenair programma en afronding

  • Presentatie van de belangrijkste resultaten uit de workshops
  • In gesprek met taalambassadeur Jos Niels
  • Column over Goed Begrepen live door Rob Bruntink

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor zorgverleners in ziekenhuizen en huisartsen die in hun werk samen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden beslissingen nemen, docenten van medische opleidingen en onderzoekers. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom. Deelname aan het symposium is gratis. Inschrijven kan tot en met donderdag 10 maart.

Accreditatie is toegekend door ABAN (cluster 1 en 2) voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten en voor medisch specialisten (3 punten).
Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, categorie palliatieve zorg, praktijkverpleegkunde, praktijkondersteuners huisartsen somatiek, research en researchprofessionals (3 punten).
Accreditatie is toegekend door Accreditatiebureau Verpleegkundig specialisten Register voor verpleegkundig specialisten (3 punten).

Workshops

Effectieve communicatie

De workshop ‘Effectieve communicatie’ zit helaas helemaal vol. U kunt zich nog wel inschrijven voor de workshop ‘Overdracht’ en de workshop ‘Organisatorische aanpassingen’. Ook in die beide workshops is er aandacht voor begrijpelijke communicatie.

Overdracht in palliatieve zorg

In deze workshop helpt huisarts en onderzoeker Marianne Dees je aan praktische tips voor o.a. begrijpelijke ontslaggesprekken en een constructieve overdracht van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden van de 2e naar de 1e lijn.

De ziekenhuisorganisatie

In deze workshop laat Gudule Boland zien hoe een ziekenhuis aanpassingen kan doen die het voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden makkelijker maken.

Onderzoek

De workshop ‘Onderzoek doen met en naar patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden’ zit helaas helemaal vol. U kunt zich nog wel inschrijven voor de workshop ‘Overdracht’ en de workshop ‘Organisatorische aanpassingen’. In deze workshop geven onderzoekers Janneke Noordman en Sandra van Dulmen van het Nivel meer achtergrondinformatie over het onderzoek dat uitgevoerd is. Ook krijg je tips over hoe je zelf een onderzoek met en naar patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden opzet en uitvoert.

Inschrijving is gesloten.

Naar boven