Seminar Leidraad Medische zorg voor vrouwen met vrouwelijke genitale verminking (VGV)

In 2019 is de Leidraad medische zorg voor vrouwen met VGV gepubliceerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Er is nog veel te veel ongezien en onbehandeld leed, veel vrouwen en meisjes die met VGV te maken hebben gehad krijgen nog niet de zorg die ze verdienen en ook op het vlak van preventie moeten nog veel verbeterstappen worden gezet. Daarom organiseert Pharos samen met de beroepsverenigingen NVOG, NVPC, AJN, KNOV, NHG en NVVS een online seminar.

Wanneer: 21 juni 2022, van 19.00 – 21.15 uur
Locatie: Online
Accreditatie 2 punten: Medisch specialisten, jeugdartsen en huisartsen (ABAN), Kwaliteitsregister V&VN, KNOV
Voor wie: Medische professionals (in opleiding), sleutelpersonen en andere geïnteresseerden
Kosten: 60 euro

Inhoud

In het seminar staat de leidraad centraal. Hoe handel je als huisarts, verloskundige, of andere zorgprofessional als je een besneden vrouw in je praktijk krijgt? Hoe verwijs je door? Met meer kennis over de specifieke aanpak van VGV, betere zorg en natuurlijk preventie, een betere registratie en een minder versnipperde aanpak willen we gezamenlijk een kwaliteitsslag maken in de zorg voor vrouwen die besneden zijn.

Programma:

  
19.00 – 19.10Welkom & Introductie

Het seminar zal worden geopend met een presentatie over de definitie, achtergrond van VGV en de prevalentie in Nederland.

Hierin zal ook de rol van Pharos als focalpoint VGV worden toegelicht.

19.10 – 19.30

dr. Toine Lagro Jansen

Korte- en lange termijn gevolgen en gespreksvoering

In lijn met de leidraad zullen de korte en lange termijn gevolgen van VGV worden besproken. Ook zal er aandacht worden besteed aan de cultuursensitieve wijze waarop zorgverleners klachten kunnen uitvragen en vrouwen kunnen doorverwijzen.

19.30 -19.50

Floor Erlings

Begeleiding vrouw met status VGV in zwangerschap

In lijn met de aanbevelingen uit de leidraad zullen de gynaecologische en verloskundige verslaglegging van de besnijdenis worden besproken. Daarbij zullen ook complicaties van vaginaal onderzoek en het belang van de-infibulatie ter preventie van complicaties tijdens de bevalling worden besproken.

19.50 – 20.10

 Esther Batelaan

Preventie van VGV, rol van de zorgverlener

De te ondernemen stappen voor zorgverleners in het geval van (dreigende) VGV binnen de wettelijke kaders zal worden toegelicht. Ook de adviserende rol van instanties zoals Veilig Thuis zal worden besproken.

20.10 – 20.20pauze
20.20 – 20.40

Müjde Özer

Klachten rondom seksualiteit en reconstructieve chirurgie

De klachten die vrouwen kunnen ervaren ten gevolge van VGV zullen worden besproken. Hierbij zal er extra aandacht zijn voor ontwikkelingen op het gebied van reconstructieve chirurgie en de vergoeding hiervan. In het bijzonder zal er worden stilgestaan bij de informatiebehoefte die er bij patiënten kan bestaan rondom deze behandeling.

20.40 – 21.00Rondetafelgesprek

In de rondetafelgesprekken zal de patiëntervaring centraal staan. Sleutelpersonen gaan met zorgverleners in gesprek over interculturele communicatie en de inzet van sleutelpersonen. Ook zullen er aanbevelingen worden gedeeld vanuit de zorgverleners om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen.

21.00 – 21.10Afsluiting

Aanmelden

Wij vragen voor deelname aan dit online seminar een bijdrage van € 60,-. Je ontvangt hiervoor een factuur. Je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling.
Ben je student en wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar p.baars@pharos.nl.

Naar boven