Webinar: Bereiken en betrekken van kwetsbare groepen bij ehealth interventies

Onderdeel van een reeks webinars waarin we de verschillende kanten van het terugdringen van gezondheidsverschillen belichten.

Om gezondheidsachterstanden te verkleinen, is het belangrijk om mensen met een lagere maatschappelijke positie of een migratieachtergrond te bereiken en betrekken. Pharos heeft bouwstenen ontwikkeld voor zorgprofessionals en -vrijwilligers, welzijn of gemeente die hierbij helpen. In dit webinar worden deze bouwstenen besproken en staan we stil bij digitale vaardigheden van mensen. Hoe gaat u hiermee om en welke ondersteuning is er mogelijk?

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op 12 juli van 15:30 tot 16:30 uur en zal verzorgd worden door Chandra Verstappen, strategisch senior adviseur bij Pharos.

Aanmelden Webinar: Bereiken en betrekken van kwetsbare groepen bij ehealth interventies

Data volgende webinars uit reeks:

  • 22 September: Co-creëren met kwetsbare groepen bij eHealth interventies
  • 20 oktober: Toegankelijke en begrijpelijke eHealth interventies
  • 24 November: Implementeren en evalueren van eHealth bij kwetsbare groepen
Naar boven