Webinar

Webinar ‘Een Gezond en Actief Leven Akkoord voor en met inwoners’

Webinar

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden loopt als rode draad door het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dat vraagt van gemeenten om inwoners te betrekken bij de invulling van hun SPUK aanvraag. Maar hoe zorg je ervoor dat je werkt met een representatieve groep inwoners voor jouw gemeente? Hoe neem je de input en ervaring mee van inwoners in een kwetsbare sociaaleconomische positie? Meld je aan!

Over het webinar

In dit webinar gaan we in gesprek met sleutelpersonen en nemen we je mee in hun ervaringen en wat dit betekent voor jouw proces van beleidsontwikkeling. We bieden handvatten die jij kan toepassen in je lokale proces. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.

We zijn benieuwd welke vragen je nu al hebt. In het aanmeldformulier kun je aangeven op welke vragen jij graag antwoord zou willen hebben.

Bereiken, betrekken en samenwerken met inwoners

Pharos heeft veel ervaring met het bereiken, betrekken en samenwerken met inwoners. We werken direct met hen samen bijvoorbeeld in panels of met sleutelpersonen. En ook met organisaties die hen vertegenwoordigen, zoals migranten- en zelforganisaties, patiënten- en cliëntenorganisaties,  vluchtelingenorganisaties en informele organisaties in de wijk.

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op 20 april van 10.30 tot 12.00. Je kunt je niet meer aanmelden voor het webinar. Heb je je eerder al aangemeld? Dan ontvang je alle informatie via de mail.

Naar boven