Webinar: wijkaanpak stoppen met roken

Steeds meer mensen stoppen met roken. Maar dat geldt niet voor iedereen. De helft van de mannen tussen 25 en 45 jaar met een lagere opleiding rookt. Tabaksverslaving draagt voor ongeveer dertig procent bij aan het grote verschil in levensverwachting tussen mensen met een lage en mensen met een hoge opleiding. In dit webinar gaan we in op het belang van wijkgerichte aanpakken stoppen met roken. Ook vertellen we je over de kenniskring dat we hiervoor in 2022 gaan opstarten.

We organiseren het webinar Wijkaanpak Stoppen met Roken op maandag 1 november, van 9.30 tot 11.00 uur. De bijeenkomst is digitaal. Deelname is gratis.

Tijdens het webinar gaat VNG in op de stand van zaken van lokale preventieakkoorden en de aandacht voor het thema roken. Ook geven sprekers uit Amstelveen, Heerenveen en ‘s-Hertogenbosch een kijkje in hun aanpak. Verder vertellen wij over de kenniskring wijkgericht aanpak stoppen met roken, waar Pharos in 2022 mee gaat starten.

Kenniskring

Wie aan de slag wil (of is) met een wijkaanpak stoppen met rokken, kan zich aanmelden voor deze kenniskring. We gaan dan in op vragen als:

  • Wat levert het professionals in het sociaal domein op om een goed gesprek over roken te voeren met hun cliënten?
  • Hoe bereik en betrek je professionals in sociaal domein voor deze rol?
  • Hoe werk je effectief met ervaringsdeskundigen in toeleiding tot stophulp?

Het belang van wijkgerichte aanpakken stoppen-met-roken – dichtbij de mensen waar het om gaat – wordt volop onderschreven. We merken dat er daarbij steeds meer aandacht is voor ondersteuning van professionals vanuit het sociaal domein. Waarom deze ondersteuning zo belangrijk is, kun je lezen in ons pleidooi ‘Stoppen met rokenzorg voor iedereen.

Je kunt je niet meer aanmelden voor het webinar op 1 november.

Naar boven