Online conferentie

Zero Tolerance Day Conferentie

Online conferentie

Jaarlijks wordt er op 6 februari stil gestaan bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. In Nederland doen we dat door op deze dag een ZTD-conferentie te organiseren. Kennis, ervaringen en verhalen kunnen hierbij uitgewisseld worden om van elkaar te leren en nog beter te kunnen samenwerken.

Dit jaar draait ZTD om “(In)visible, zichtbaar door samenwerking”. Aan de hand van verschillende sprekers, presentaties en workshops zullen we aandacht besteden aan de aanpak in Noord-Nederland en het belang van samenwerking tussen verschillende instanties om VGV zichtbaar te houden. Platform 6/2 nodigt u samen met de gemeente Groningen en Sense Noord-Nederland uit voor een online conferentie. Dit jaar staan we op 7 februari stil bij deze dag in plaats van 6 februari, omdat deze dag in het weekend valt.

Programma ZTD 2022
12.45 – 13.00Inloop met muziek
13.00 – 13.05Welkomstwoord door dagvoorzitter Saskia de Vries
13.05 – 13.15Opening door Isabelle Diks, wethouder gemeente Groningen
13.15 – 15.00Presentaties over de VGV ketensamenwerking in Noord-Nederland, met VGV ambassadeurs, de jeugdgezondheidszorg en de leerplichtambtenaar, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming
en de politie, Verloskundige Zorg en het VGV Nazorg spreekuur
15.00 – 15.30Pauze met muziek
15.30 – 16.30Workshops
16.30 – 17.00Plenaire afsluiting

Workshop 1

Verhalen van de gemeenschap (VGV Ambassadeurs)

Famoumata Diallo hield interviews met mensen uit VGV risicolanden en geeft samen met haar dochter Véronique een presentatie over de (on)zichtbare verhalen uit de gemeenschap. Wat kunnen we in onze eigen setting hiervan meenemen?

Workshop 2

Invloed van Covid-19 op VGV preventie en prevalentie (Plan International)

Noodsituaties en humanitaire crises, waaronder epidemieën hebben onevenredige gevolgen voor vrouwen en meisjes en verergeren bestaande structurele genderongelijkheid die de kern vormt van VGV. In deze workshop bespreken wij de effecten van COVID-19 op de zichtbaarheid en daarmee ook de prevalentie en preventie van VGV in verschillende landen in Afrika.

Workshop 3

Naar een werkwijze om VGV bespreekbaar te maken (Pharos)

Tijdens deze workshop zullen Annemarie Middelburg en Ramin Kawous de voorlopige resultaten van een ZonMw onderzoek presenteren. We zullen stilstaan bij praktische oplossingen om handelingsverlegenheid rondom het bespreekbaar maken van VGV bij professionals uit preventie en zorg te verminderen. Hoe kunnen we het beste kennis over VGV onder professionals vergroten? Zijn er oplossingen om taalbarrières weg te nemen? Wat kunnen we doen aan tijdsdruk tijdens een consult? En hoe kun je de vrees om (aanstaande) ouders en/of vrouwen uit VGVprevalentielanden te kwetsen wegnemen? Deze en andere vragen zullen tijdens deze workshop aan de orde komen.

Workshop 4

VGV in de huisartsenpraktijk (GZA Ter Apel)

In deze workshop behandelt Aisa Kariman het onderwerp VGV in de huisartsenpraktijk. Waar op te letten bij klachten waarmee vrouwen uit VGV risicolanden naar het spreekuur komen? Hoe communiceert de arts hierover met deze vrouwen? Dit soort vragen en meer zullen aan bod komen.

We kijken ernaar uit om samen een vuist te maken tegen VGV.

Reserveer maandag 7 februari in uw agenda en meld u aan via Google Forms

Kent u anderen voor wie deze dag waardevol kan zijn? Deel deze save the date met ze.

Platform 6/2

Platform 6/2 is een samenwerkingsverband tussen de Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen en Plan International Nederland. Dit jaar wordt het Platform ondersteund door de gemeente Groningen en Sense Noord Nederland.

Naar boven