Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Caabuqa Cor-ona

Halkan waxaad ka akhrisanysaa
faahfaahin caabuqa Corona.
Wxii su,aal ah la xiriir: 0800-1351

Talo ku saabsan Gudaha iyo bannaanka:

 • Ha aadin goobaha dad badani isugu imaanayaan.
 • Ka fogoow dadka kale masaafo 1,5 mitir ah.
 • Ilmaha ilaa 13 jir looma baahna iney kala fogaadaan marka ay isboortiga ciyaarayaan.

Gaadiidka Dadweynaha

 • Waxaad gaadiidka dadweynaha raacdaa keliya hadii ay daruuri tahay. Ha raacin marka la buuxo.
 • Laga bilaabo 1 juun waa in afka la xirtaa maskarka marka la raacaayo tram-ka, buska, metro-ga, tareenka iyo doomanka aada jasiiradaha Wadden. Tani waa waajib laga bilaabo 13 jir. Waxa lagu ganaaxi karaa € 95 haddii aadan afka ku xiranin maskarka.

Talo ku socota dadka xanuunsan:

haddii ay ku hayso qandho/xummad ka sarraysa 38 digrii, waa inaad Guriga joogtaa. Sidoo kale dadka

Guriga kula degganna waa inay guriga joogaan.

Haddii aad 1 ama wax ka badan xanuunadan hoose isku aragto:

 • Qufac
 • Hindhiso
 • Diif sanka gudihiisa
 • Dhuun xanuun

Waa inaad guriga joogtaa kana fogaataa dadka kale ee guriga kula jooga.

Talo ku socota dadka waayeelka ah, dadka caafimaadkoodu liito ama xanuun kale qaba:

 • Joog guriga sida ugu badan ee suurtagalka ah. Haddii aad bannaanka u baxdo, taxadarka badi.

Haddii aad rabto inaad ogaato inay tahay inaad la xiriirto dhakhtarka guud:

Haddii aad rabto inaad ogaato inay tahay inaad la xiriirto dhakhtarka guud:

 1. fiiri internet-ka bogga Thuisarts.nl
 2. ku buuxi qybta raadinta: Corona ka dib riix ‘zoeken’
 3. Ka dooro liiska: ‘Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb’
 4. Riix qaybta kore (voorlezen) si aad qoraalka u dhegeysato

Ha iska aadin dhakhtarka guud, wac marka hore.

Ma qabtaa su,aalo kale:

Wac 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
2 juni – versie 11

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden