Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Caabuqa Cor-ona

Halkan waxaad ka akhrisanysaa
faahfaahin caabuqa Corona.
Wxii su,aal ah la xiriir: 0800-1351

Talo ku saabsan Guriga:

 • Joog guriga hana ka soo bixin haddaysan dani kuugu kallifin .
 • Yaysan booqasho kuugu iman 3 qof ka badan.
 • Ka fogoow dadka kale masaafo 2 mitir ah.

Talo ku saabsan bannaanka:

 • Isla socodka koox ka badan 2 qof waa la mamnuucay. Booliska lacag badan ayuu ku ganaaxi karaa. Keliya qoys iyo carruurtooda isla wada socda ayaan la ganaaxaynin.
 • Ka fogow dadka kale masaafo 2 mitir ah.
 • Soo adeego kaligaa. Caruurta ha kaxaysan, hadday suurtagal kuu tahay.
 • Bannaanka luga-baxsi waad u aadi kartaa, laakiin ka fogoow meelaha ay dad badani joogaan.
 • Carruurta ka yar 12 sano waxay kula ciyaari karaan saaxibadood bannaanka, keliya hadday yihiin koox tiro yar.

Talo ku socota dadka xanuunsan:

haddii ay ku hayso qandho/xummad ka sarraysa 38 digrii, waa inaad Guriga joogtaa. Sidoo kale dadka

Guriga kula degganna waa inay guriga joogaan.

Haddii aad 1 ama wax ka badan xanuunadan hoose isku aragto:

 • Qufac
 • Hindhiso
 • Diif sanka gudihiisa
 • Dhuun xanuun

Waa inaad guriga joogtaa kana fogaataa dadka kale ee guriga kula jooga.

Talo ku socota dadka waayeelka ah, dadka caafimaadkoodu liito ama xanuun kale qaba:

 • Saaxiibadaa iyo Ehelkaaga Guriga kuuguma iman karaan haddii ay qabaan xannuunada sida (Hargab, Qufac, dhuun xanuun, Qandho)

Haddii aad rabto inaad ogaato inay tahay inaad la xiriirto dhakhtarka guud:

Haddii aad rabto inaad ogaato inay tahay inaad la xiriirto dhakhtarka guud:

 1. fiiri internet-ka bogga Thuisarts.nl
 2. ku buuxi qybta raadinta: Corona ka dib riix ‘zoeken’
 3. Ka dooro liiska: ‘Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb’
 4. Riix qaybta kore (voorlezen) si aad qoraalka u dhegeysato

Haddii aad su,aal qabto:

La xiriir 0800-1351

Ama ka raadi Thuisarts.nl Corona.

Ha iska aadin dhakhtarkaaga guud

Talooyinkan waxay soconayaan illaa iyo 28ka april waddanka Nederland oo dhan.


Waarom heeft Pharos het over 2 meter afstand en niet anderhalf?

Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
24 maart – versie 7

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden