Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Corona-fayruska

Ka aqriso halkan warbixin dheeraad ee Corona-fayruska.
Wixii su’aaal ah kala xariir : 0800-1351

Talooyin gudaha iyo banaanka:

 • Ka fogow 1,5 mitir dadka kale.
 • Ilmaha ilaa 13 jir looma baahna iney kala fogaadaan.
  Iyaga looma baahna iney dadka waaweyn ka fogaadaan.
 • Ha aadin meelo ay dad badan joogaan.

Gaadiidka dadweynaha

 • Waxa keliya aad raacdaa gaadiidka dadweynaha raacdaa marka aan la buuxin.
 • Laga bilaabo 13 jir waa inaad maskarka afka xirataa gaadiidka dadweynaha dhexdiisa.
  Haddii aadan maskarka afka xiranin waxaa lagu ganaaxi karaa € 95 .

Talooyin ku socota dadka xanuunsan: guriga joog oo samey baaritaan

Haddii aad xummad leedahay, ama neefsashada ku dhibeyso waa inaad guriga joogtaa.
Dhamaan dadka guriga kula degan waa iney iyagana guriga joogaan.
Waana inaad sameysaa baaritaan-Corona. Waxa wacdaa 0800- 1202

Ma leedahay 1 ama dhowr calaamadahan ah, markaa adiga keliya ayaa guriga joogaaya:

 • qufaca
 • hindhisada
 • diifka sanka
 • dhuun xanuun

Iyo waxaad sameysaa baaritaan-Corona. Waxaa wacdaa 0800-1202.

Waxaad websaaytka Thuisarts.nl ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona.

Waxaad kaloo ka aqrisan kartaa goorta aad dhaqtarka inaad wacdo la rabo.

 1. Waxaa iternet-ka fiirisaa Thuisarts.nl
 2. Waxaad ku buuxisaa raadinta: Corona oo waxaad riixdaa ‘zoeken’
 3. Ka dooro liiska: ‘Corona’.
 4. Waxaa riixdaa meesha kore markaasi waad maqli kartaa qoraalka

Waa muhiim inaad calaamadaha Corona aadan dhaqtarka toos u aadin.
Hadaad caawinaad u baahan tahay, mark hore wac.

Ma qabtaa su’aalo kale oo Corona-fayruska:

Markaa wac 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
28 juli – versie 12

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden