Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze Somalische informatie is aangepast op 18 januari 2022.

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Fayruska-Corona

Halkan ka aqriso:

 • Nidaamka dowlada
 • Xanuunada corona leedahay
 • Baarista
 • Tallaalka

Talooyin si aan leysku qaadsiinin

Gacmaha ku dhaq saabuun markaad guriga imaado ama aad qof soo booqato.

Haddii aad gudaha ku jirto, fur daaqadda.

Ka fogow dadka kale 1,5 mitir. Taasi waa waajib. Gacanta haku salaamin.

Waxaad xirataa maskarka afka waa waajib haddii aadan dadka ka fogaan karin. Isticmaal maskarka afka ee aad iska tuuri karto.

Shaqada

Shaqada guriga.
Haddii ay noqoto inaad shaqo aado, waai naad 1,5 mitir aad dadka ka fogaataa.

Booqashada

Guriga ugu badnaan 4 qof ayaa ku soo booqan kara.

Tani ma khuseyso caruurta ilaa 13 jirka ah.

Waxaa booqasho aadaa ugu badnaan 1 mar maalintii.

Ma aadeysaa booqasho ama malagu soo booqanayaa? Samey tijaabada aad guriga ku sameyneyso.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga

Sidoo kale haddii aad talaalan tahayna samey sidan!

Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan qabto:

 • ka badan 37,5 darajo
 • neefsashada ku dhibeyso.
 • mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
 • qufaca
 • hindhiska
 • diif sanka ah
 • dhuun xanuun

Baaritaanka

Markaad iska baareyso ama Corona-test ka sameyneyso ee GGD waa mid lacag la’aan ah.

Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:

 1. Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
 2. Telefoonka: Wac 0800-1202.

Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.

Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.

Maxaad sameyneysaa markaad qabto Corona

Ma qabtaa Corona?
Markaa waai naad guriga joogtaa. Waxaa GGD-ga kuu sheegaysaa inta aad guriga joogeyso.

Ma waxaad la kulantay qof qaba Corona ama mala degan tahay qof qaba Corona?      Markaa looma baahna inaad guriga joogto haddii: 

 • lagu tallaalay tallaalka xoojinta ama loo yaqaan( booster)
 • aad adiga Corona qabtay wax ka yar 8 wiig gudahooda

Taasi waa keliya haddii aadan adiga xanuuno qabin.

Tallaalka

Tallaalka ka hortaga Corona wuxuu kaa badbaadinaayaa fayruska-Corona.
Waxaa tallaalka u qaadaneysaa cirbad ahaan oo garabka ah.
Tallaalka ka dib kuma xanuunsaneysid fayruska ama wax yar ayaa ku xanuunsanaysaa.

Qof walba oo jooga Nederland laga bilaabo 5 jir tallaalka waa heli karaa.

Halkan ayaa ka heleysaa  qoraalka tallaalka waakan. Qoraalkan waa 13 luqadood.

QR-code-ha mar mar waa waajib

Meelaha qaarkood waxaad u baahan tahay QR-code-ka.

Waxaa QR-code-ka lagu siinayaa haddii:

 • Haddii aad si buuxda u talaalan tahay
 • Corona ay kugu dhacday oo aad ka bogsatay
 • Haddii aad is baartay oo natiijo nagatif ah heysato oo ugu badnaan 24saac gudahooda.

Soo dejiso app-ka loo yaqaan Coronacheck oo taleefoonka ah. Waxaa meesha gelisaa QR-code-ka.

Waxaad kaloo heli kartaa  QR-code-ka  oo warqad ah.
Adiga ayaa ka soo saari kara iyadoo qoraal ah. Waxaa aadaa www.coronacheck.nl/nl/print/
Waa laguu soo diri karaa QR-code-ka .

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:

La xariir 0800-1351

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl/corona ka heleysaa warbixin dheeraad ook u saabsan  Corona.


Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
18 januari 2022 – versie 36

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden

Lees ook: Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Wat vind jij van deze voorlichting over Corona?

Help ons door antwoord te geven op een paar vragen.

Ga hier naar de vragenlijst