Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze Somalische informatie is aangepast op 15 januari. De nieuwe regels over bezoek en de avondklok voegen we zo snel mogelijk toe. De Nederlandse informatie is al actueel.

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Fayruska-Corona

Halkaan waxaad ka aqrisataa:

 • Maxey yihiin nidaamka
 • Xanuunadee ayaad qabi kartaa
 • Sidee ayaa loo baarayaa

Talloyinka gudaha iyo banaanka

 • Waa inaad mar walba ka fogaataa 1,5 mitir dadka kale.
 • Ilmaha ilaa 13 jir wey isu dhawaan karaan iyo dadka weyn wey u dhawaan karaan.
 • Sida ugu badan guriga joog.
 • Ka shaqey guriga, ilaa haddii aysan si kale suuroobin.
 • Maalintii ugu badnaan 2 qofood ayaa ku soo booqan kara.
 • Banaanka waxaad kula ballami kartaa ugu badnaan 1 qof maalintii.

Maskarka afka: waa waajib qof walba laga bilaabo 13 jir

 • Xiro maskarka afka dhismooyinka gudahooda.
  Tusaale ahaan dukaamada iyo istaashoonka gaadiidka dadweynaha.
 • Xiro maskarka afka iskuulka dhexdiisa.
  Waxaa keliya aad maskarka afka fureysaa markaad casharka ku jirto.
 • Waa inaad maskarka afka xirataa markaad gaadiidka dadweynaha raaceyso.

Safarka:

 • Waxa keliya aad gaadiidka dadweynaha raacdaa hadii ay lagama maarmaan tahay.
  Waa inaad maskarka afka xirataa.
 • Ha aadin waddan kale, ilaa hadii ay lagama maarmaan tahay.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga

Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan qabto:

 • ka badan 37,5 darajo
 • neefsashada ku dhibeyso.
 • mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
 • qufaca
 • hindhiska
 • diif sanka ah
 • dhuun xanuun

Markuu jiro xumad ama neefsashada ku dhibeyso waa in qof walba oo gurigaaga deggan, guriga joogaan.

Xumad waa marka ay xaraarada ka badan tahay 38 darajo.

 

Baaritaanka

Baaritaanka- Corona waa lacag la’aan

Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:

 1. Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
 2. Telefoonka: Wac 0800-1202.

Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.

Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.

GGD ayaa kuu sheegeysa markaaad  banaanka aadi karto.

 

Dhaqtarka qoyska

Waa muhiim markaad xanuuno Corona leedahay aadan

aadin dhaqtarka qoyska.

Waa inaad horta wacdaa .

 

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona ku saabsan.

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:

La xariir 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
15 januari 2021 – versie 20

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden

Lees ook: Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?