Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze Somalische informatie is aangepast op 31 maart.

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Fayruska-Corona

Halkaan waxaad ka aqrisataa:

 • Maxey yihiin nidaamka
 • Xanuunadee ayaad qabi kartaa
 • Sidee ayaa loo baarayaa

Fiidkii iyo Habeenkii waa in guriga la joogaa

Banaanka lama aadi karo inta u dhexeysa 10 saac habeenkii ilaa 4ta iyo barka subixii.
Waxaa lagu ganaaxi karaa €95,- haddii aad banaanka joogto.

Waxaa banaanka aadi kartaa haddii shaqadaada lagaaga baahan yahay.
Markaa qaado warqad cadeyn oo shaqadaada aad ka heysato.
Warqadaasi shaqada ayaa lagaa siinaaya.

Waxaa kaloo banaanka aadi kartaa:

 • Haddii xaalad deg deg dhib ah. Tusaale ahaan inaad daryeel caafimaad u baahan tahay.
 • Inaad eeyga banaanka u waday.
 • Inaad qof daryeesho aad u aado.
 • Aasitaan darteeda
 • Imtixaan darteeda.

Markaa qaado warqad ay ku Qoran tahay sababta aad banaanka u joogto ku qoran.
Warqadan waxaa la dhahaa Warqada cadeynta habeenkii ‘Eigen verklaring Avondklok’.
Waxaa websayt-ka www.rijksoverheid.nl  ayaad warqad banaan ka soo dejineysaa oo aad buuxineysaa.

Talloyinka gudaha iyo banaanka

 • Waa inaad mar walba ka fogaataa 1,5 mitir dadka kale.
 • Ilmaha ilaa 13 jir wey isu dhawaan karaan iyo dadka weyn wey u dhawaan karaan.
 • Sida ugu badan guriga joog.
 • Ka shaqey guriga, ilaa haddii aysan si kale suuroobin.
 • Guriga ugu badnaan 1 qof ayaa maalintii ku soo booqn kara.
 • Banaanka waxaad kula ballami kartaa ugu badnaan 1 qof maalintii.
 • Waxaa ugu badnaan aadaa 1 jeer maalintii qof hadaad soo booqaneyso.

Maskarka afka: waa waajib qof walba laga bilaabo 13 jir

 • Xiro maskarka afka dhismooyinka gudahooda.
  Tusaale ahaan dukaamada iyo istaashoonka gaadiidka dadweynaha.
 • Xiro maskarka afka iskuulka dhexdiisa.
  Waxaa keliya aad maskarka afka fureysaa markaad casharka ku jirto.
 • Waa inaad maskarka afka xirataa markaad gaadiidka dadweynaha raaceyso.

Safarka:

 • Waxa keliya aad gaadiidka dadweynaha raacdaa hadii ay lagama maarmaan tahay.
  Waa inaad maskarka afka xirataa.
 • Ha aadin waddan kale, ilaa hadii ay lagama maarmaan tahay.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga

Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan qabto:

 • ka badan 37,5 darajo
 • neefsashada ku dhibeyso.
 • mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
 • qufaca
 • hindhiska
 • diif sanka ah
 • dhuun xanuun

Markuu jiro xumad ama neefsashada ku dhibeyso waa in qof walba oo gurigaaga deggan, guriga joogaan.

Xumad waa marka ay xaraarada ka badan tahay 38 darajo.

 

Baaritaanka

Baaritaanka- Corona waa lacag la’aan

Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:

 1. Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
 2. Telefoonka: Wac 0800-1202.

Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.

Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.

GGD ayaa kuu sheegeysa markaaad  banaanka aadi karto.

 

Dhaqtarka qoyska

Waa muhiim markaad xanuuno Corona leedahay aadan

aadin dhaqtarka qoyska.

Waa inaad horta wacdaa .

 

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl/corona ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona ku saabsan.

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:

La xariir 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
31 maart 2021 – versie 24

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden

Lees ook: Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Wat vind jij van deze voorlichting over Corona?

Help ons door antwoord te geven op een paar vragen.

Ga hier naar de vragenlijst