Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze Somalische informatie is aangepast op 20 juli 2021.

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Fayruska-Corona

Halkan ka aqriso:

 • Nidaamka dowlada
 • Xanuunada corona leedahay
 • Baarista
 • Tallaalka

Talloyinka gudaha iyo banaanka

 • Waa inaad mar walba ka fogaataa 1,5 mitir dadka kale.
 • Ilmaha ilaa 13 jir wey isu dhawaan karaan iyo dadka weyn wey u dhawaan karaan.
 • Gacmaha saabuun ku dhaq marka aad guriga imaado ama aad qof soo booqato.
 • Ka shaqey guriga, ilaa haddii aysan si kale suuroobin.

Maskarka afka laga bilaabo 13 jir

Maskarka afka waa waajib in la xirtaa meelaha soo socda:

 • Iskuulka. Maskarka waa iska bixin kartaa marka aad casharka ku jirto.
 • Gaadiidka dadweynaha gudihiisa, istashoonka iyo diyaarada dhexdeeda.

Meelaha kale oo dhan maskarka afka qasab ma aha.
Haddana waa in meel walba 1,5 mitir inaad dadka ka fogaataa.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga

Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan qabto:

 • ka badan 37,5 darajo
 • neefsashada ku dhibeyso.
 • mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
 • qufaca
 • hindhiska
 • diif sanka ah
 • dhuun xanuun

Markuu jiro xumad ama neefsashada ku dhibeyso waa in qof walba oo gurigaaga deggan, guriga joogaan.

Xumad waa marka ay xaraarada ka badan tahay 38 darajo.

Baaritaanka

Baaritaanka- Corona waa lacag la’aan

Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:

 1. Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
 2. Telefoonka: Wac 0800-1202.

Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.

Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.

GGD ayaa kuu sheegeysa markaaad  banaanka aadi karto.

Tallaalka

Tallaalka ka hortaga Corona wuxuu kaa badbaadinaayaa fayruska-Corona.
Waxaa tallaalka u qaadaneysaa cirbad ahaan oo garabka ah.
Tallaalka ka dib kuma xanuunsaneysid fayruska ama wax yar ayaa ku xanuunsanaysaa.

Nederland qof walba laga bilaabo 18 jir ballan tallaalka ah waa sameysan karaa.

Waxaa websaaytka Pharos ku qoran warbixin dheeraad oo tallaalka ku saabsan.

Dhaqtarka qoyska

Waa muhiim markaad xanuuno Corona leedahay aadan aadin dhaqtarka qoyska.
Waa inaad horta wacdaa.

Ma leedahay xanuuno kale oo aan Corona ahayn? Markaasina soo wac oo la soo hadal. Waa muhiim inaad daryeel heshaa maka aad u baahan tahay.

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl/corona ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona ku saabsan.

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:

La xariir 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
20 juli 2021 – versie 28

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden

Lees ook: Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Wat vind jij van deze voorlichting over Corona?

Help ons door antwoord te geven op een paar vragen.

Ga hier naar de vragenlijst