Talloyinka gudaha iyo banaanka

 • Waa inaad mar walba ka fogaataa 1,5 mitir dadka kale.
 • Ilmaha ilaa 13 jir wey isu dhawaan karaan iyo dadka weyn wey u dhawaan karaan.
 • Ha aadin meelaha dadka ku badan yihiin.
 • Guriga ka shaqey ilaa inta suura galka ah.
 • Maalintii waxaa guriga kugu soo booqan kara ugu badnaan 3 qof.
 • Sidoo kale guriga banaankiisana waxaad la ballami kartaa ugu badnaan 3 qofood.

 

Maskarka afka: waa waajib qof walba laga bilaabo 13 jir

 • Xiro maskarka afka dhismooyinka gudahooda.
  Tusaale ahaan dukaamada iyo istaashoonka gaadiidka dadweynaha.
 • Xiro maskarka afka iskuulka dhexdiisa.
  Waxaa keliya aad maskarka afka fureysaa markaad casharka ku jirto.

Gaadiidka dadweynaha

 • Waxaad gaadiidka dadweynaha raacdaa keliya markuu firaaqo yahay.
 • Xiro maskarka afka.
  Waxaa lagu ganaaxi karaa € 95 haddii aadan xiranin maskarka afka.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga

Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan qabto:

 • xumada (ka badan 37,5 darajo)
 • neefsashada ku dhibeyso.
 • mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
 • qufaca
 • hindhiska
 • diif sanka ah
 • dhuun xanuun

Markuu jiro xumad ama neefsashada ku dhibeyso waa in qof walba oo gurigaaga deggan, guriga joogaan. Haddii aadan xanuun lahayn ha sameynin baaritaanka. Markaa baaritaanka looma baahna.

 

Baaritaanka

Baaritaanka- Corona waa lacag la’aan

Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:

 1. Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
 2. Telefoonka: Wac 0800-1202.

Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.

Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.

GGD ayaa kuu sheegeysa markaaad  banaanka aadi karto.

 

Dhaqtarka qoyska

Waa muhiim markaad xanuuno Corona leedahay aadan

aadin dhaqtarka qoyska.

Waa inaad horta wacdaa .

 

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona ku saabsan.

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:

La xariir 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
14 oktober 2020 – versie 15

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden