Overzicht informatiemateriaal coronavirus, inclusief printversies

Deze Somalische informatie is aangepast op 23 september 2021.

Nederlands | Arabisch | Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | Engels | Farsi | Frans | Papiaments | Pools | Somalisch | Spaans | TigrinyaTurks

Fayruska-Corona

Halkan ka aqriso:

 • Nidaamka dowlada
 • Xanuunada corona leedahay
 • Baarista
 • Tallaalka

Talloyinka gudaha iyo banaanka

 • Gacmahaaga ku dhaq saabuunta marka aad guriga imaado iyo marka uu qof ku soo booqdo.
 • Guriga ka shaqey haddey kuu suura geleyso. Haddii loobaahdo, xafiiskana waad ka saqeyn kartaa.
 • Haddii aad gudaha joogto, tusaale ahaan guriga ama xafiiska? Markaa dariishada fur hadey suura galeyso. Markaasi rajada inaad isqaadsiisaan wey sii yaraaneysaa.
 • Hadda waajib ma aha in1,5 mitir la kala fogaadaa, laakiin waa wax ay fiican tahay in la sameeyo.

Maskarka afka ee gaadiidka dadweynaha

Maskarka afka waa waajib in la xirtaa meelahan:

 • Tram-ka, baska, iyo tareenka
 • Garoonka diyaaradaha iyo diyaarada dhexdeeda
 • Taksiga dhexdiisa

Dhamaan meelaha kale qasab ma aha maskarka afka.

Markaad jiran tahay: waxaad sameysaa baaritaan iyo joog guriga

Waxaad sameysaa baaritaan-Corona iyo joog guriga haddii 1 ama ka badan calaamadahan qabto:

 • ka badan 37,5 darajo
 • neefsashada ku dhibeyso.
 • mar keliya carfiska iyo dhadhamiska kaa tago.
 • qufaca
 • hindhiska
 • diif sanka ah
 • dhuun xanuun

Markuu jiro xumad ama neefsashada ku dhibeyso waa in qof walba oo gurigaaga deggan, guriga joogaan.

Xumad waa marka ay xaraarada ka badan tahay 38 darajo.

Baaritaanka

Baaritaanka- Corona waa lacag la’aan

Waxaad ballan u sameysan kartaa 2 qaab:

 1. Combiyutarka: Aad www.coronatest.nl. waxaad u baahan tahay DigiD-gaaga.
 2. Telefoonka: Wac 0800-1202.

Guriga joog ilaa aad natiijada ka hesho GGD.

Laguuma oggola in lagu soo booqdo ilaa aad natiijada hesho.

GGD ayaa kuu sheegeysa markaaad  banaanka aadi karto.

Tallaalka

Tallaalka ka hortaga Corona wuxuu kaa badbaadinaayaa fayruska-Corona.
Waxaa tallaalka u qaadaneysaa cirbad ahaan oo garabka ah.
Tallaalka ka dib kuma xanuunsaneysid fayruska ama wax yar ayaa ku xanuunsanaysaa.

Waxaa Nederland ballan loo sameyn karaa qof walba laga bilaabo 12 jir.

Waxaa websaaytka Pharos ku qoran warbixin dheeraad oo tallaalka ku saabsan.

Dhaqtarka qoyska

Waa muhiim markaad xanuuno Corona leedahay aadan aadin dhaqtarka qoyska.
Waa inaad horta wacdaa.

Ma leedahay xanuuno kale oo aan ahayn Corona? Markaa dhaqtarka qoyska waad aadi kartaa. Waa muhiim inaad daryeel hesho marka aad u baahan tahay.

Waxaad websaytka www.Thuisarts.nl/corona ka heleysaa warbixin dheeraad oo Corona ku saabsan.

Ma qabtaa su’aalo kale oo ku saabsan Corona fayruska:

La xariir 0800-1351

Maxaad samayn kartaa?

Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u dhaq.

Isticmaal waraaqaha sandiifsiga markaad hindhisayso ama diifsanayso.

Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

Qofna ha salaamin.


Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
23 september 2021 – versie 30

Deze pagina wordt geregeld aangepast n.a.v. nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan voor de contactlijst en we houden je op de hoogte over updates.

Aanmelden

Lees ook: Schrijfwijze: wanneer Corona-virus en wanneer coronavirus?

Wat vind jij van deze voorlichting over Corona?

Help ons door antwoord te geven op een paar vragen.

Ga hier naar de vragenlijst