Infosheet

Lesmap meisjesbesnijdenis

In samenwerking met Rutgers heeft Pharos een lesmap voor het onderwijs samengesteld. Met behulp van dit materiaal kunnen leerkrachten meisjesbesnijdenis in de klas bespreekbaar maken. Uitgangspunt van de lesmap is het integreren van kennis over vgv en de gevolgen ervan binnen de reguliere voorlichting en seksuele vorming in het basis- en voorgezet onderwijs. Het materiaal kan gebruikt worden in vakken als biologie, levensbeschouwing en maatschappijleer.

Doelgroep
leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo

Lesmap meisjesbesnijdenis
De lesmap kan besteld worden via de website van Rutgers – Kenniscentrum seksualiteit (€ 20,-).
In 2009 is het document ook in het Engels vertaald (alleen digitaal beschikbaar): Prevention Girls’ Circumcision (FGM) teaching toolkit, Rutgers/Pharos, 2009

Om meisjesbesnijdenis te voorkomen en om te voorkomen dat reeds besneden meisjes en vrouwen de weg naar de hulpverlening niet kunnen vinden is het belangrijk dat het thema meisjesbesnijdenis ook op school ter sprake komt bijvoorbeeld binnen de reguliere seksuele vorming. Rutgers en Pharos hebben lesmateriaal ontwikkeld dat aandacht besteedt aan kennis, houding en vaardigheden rondom meisjesbesnijdenis.

Materiaal voor professionals

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis
Het doel van de signaalwijzer meisjesbesnijdenis is het versterken van de rol die leerkrachten spelen bij het signaleren van meisjesbesnijdenis. Met behulp van de signaalwijzer kunnen zij signalen van een mogelijk op handen zijnde of reeds uitgevoerde besnijdenis beter herkennen.

Doelgroep
leerkrachten, vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren op basis- en middelbare scholen

Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor scholen