Infosheet

Les meisjesbesnijdenis

In samenwerking met Rutgers heeft Pharos een les voor het onderwijs samengesteld. Met behulp van dit materiaal kunnen leerkrachten meisjesbesnijdenis in de klas bespreekbaar maken. Uitgangspunt van de les is het integreren van kennis over vgv en de gevolgen ervan binnen de reguliere voorlichting en seksuele vorming in het basis- en voorgezet onderwijs. Het materiaal kan gebruikt worden in vakken als biologie, levensbeschouwing en maatschappijleer. De les is opgenomen in de lesmap Wijzer in de Liefde, handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers. Deze lesmap wordt regelmatig geactualiseerd.

Doelgroep
Leerlingen in het basisonderwijs, vmbo en havo/vwo

Om meisjesbesnijdenis te voorkomen en om te voorkomen dat reeds besneden meisjes en vrouwen de weg naar de hulpverlening niet kunnen vinden is het belangrijk dat het thema meisjesbesnijdenis ook op school ter sprake komt bijvoorbeeld binnen de reguliere seksuele vorming. Rutgers en Pharos hebben lesmateriaal ontwikkeld dat aandacht besteedt aan kennis, houding en vaardigheden rondom meisjesbesnijdenis.

Materiaal voor professionals

Naar boven