Infosheet

Sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in richtlijnen

Pharos beoordeelt en adviseert over de aandacht voor sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in richtlijnen en standaarden. Dit wordt nu al gedaan in structurele samenwerking met NHG (huisarts), KNMP (apotheek), IKNL (oncologie) en GGD-GHOR / ZonMw (jeugdgezondheidszorg). Op aanvraag wordt ook over andere richtlijnen geadviseerd.

Oog voor verschillen hoort in elke richtlijn

Gebruik als richtlijnontwikkelaar dit stappenplan om de richtlijn persoonsgerichte zorg en diversiteit te borgen.
Stappenplan Gezondheidsverschillen in richtlijnen

We helpen je graag bij de ontwikkeling en revisie van richtlijnen. Neem contact op voor advies met Jolanda van der Velden via jolanda.vandervelden@pharos.nl.

Ondersteunen bij diagnostiek en behandeling

Medische richtlijnen zijn bedoeld om zorgprofessionals te ondersteunen bij diagnostiek en behandeling en zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder grote groepen mensen. Waardoor uitkomsten iets zeggen over de gemiddelde deelnemer aan het betreffende onderzoek. In klinisch onderzoek zijn vrouwen, ouderen, laagopgeleiden en migranten vaak sterk ondervertegenwoordigd. Er wordt vaak geen of weinig aandacht besteed aan de met de sociaal-economische of met migratie-achtergrond samenhangende verschillen die relevant zijn voor het betreffende onderwerp. Deze aandacht voor persoonsgerichte zorg hoort ook in een richtlijn.

Bronnen

  1. Manna, D.R. 2006. Standardisation in a Multi-Ethnic World: a Paradox? The validity of guidelines in the treatment of patients with different ethnic backgrounds. Doctoral thesis, Erasmus MC: Institute Health Policy and Management.
  2. B. van Munster, A. Arends, T. van Barneveld, J. de Beer. Maak richtlijnen op maat voor ouderen, Effecten van behandeling zijn anders bij mensen op leeftijd. Medisch contact 38, 21-9-2017(30-32).

Meer informatie

Huisarts-migrant.nl

Website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Huisarts-migrant.nl

Preventie en zorg chronische aandoeningen