Infosheet

Sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in richtlijnen

Waarom is aandacht nodig voor richtlijnen in de zorg?

Medische richtlijnen in de zorg ondersteunen zorgprofessionals bij diagnostiek en behandeling. Ze richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek onder grote groepen mensen. Uitkomsten zeggen dus iets over de gemiddelde deelnemer aan het betreffende onderzoek.

In klinisch onderzoek zijn vrouwen, ouderen, mensen met een opleiding tot mbo niveau 2 en mensen met een migratieachtergrond vaak sterk ondervertegenwoordigd. Daardoor zijn richtlijnen niet altijd toepasbaar op deze groepen. Opleiding, taal, persoonlijke omstandigheden en achtergrond kunnen bijvoorbeeld invloed hebben op het vermogen tot zelfmanagement of het innemen van medicatie volgens voorschrift. Het is daarom belangrijk om bij elke nieuwe richtlijn of herziening na te gaan of, en zo ja welke, elementen anders zijn of missen voor deze groepen. Oog voor verschillen hoort in elke richtlijn.

Advies van Pharos bij ontwikkeling en herziening van richtlijnen in de zorg

Pharos beoordeelt richtlijnen en standaarden in de zorg en adviseert over aandacht voor sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen. Dit doen we nu al in structurele samenwerking met:

Op aanvraag adviseren we ook over andere richtlijnen.

We helpen graag bij de ontwikkeling en herziening van richtlijnen in de zorg. Idealiter worden we vanaf het begin van het proces betrokken. Ook het verzorgen van een training ‘diversiteit in richtlijnen’ behoort tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Sanne Niemer via s.niemer@pharos.nl.

Zelf aan de slag?

Wil je als richtlijnontwikkelaar zelf aan de slag met sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in je richtlijn? Gebruik dan het stappenplan in dit document:

Stappenplan – Aandacht voor sociaal-economische en etnische gezondheidsverschillen in richtlijnen

Meer informatie

Bronnen

  1. Manna, D.R. 2006. Standardisation in a Multi-Ethnic World: a Paradox? The validity of guidelines in the treatment of patients with different ethnic backgrounds. Doctoral thesis, Erasmus MC: Institute Health Policy and Management.
  2. Van den Muijsenbergh METC, Quarsie J, Burgers JS, Agyemang CO. Onderscheid naar etnische afkomst Hoe doen we dat in de gezondheidszorg? Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5445

Huisarts-migrant.nl

Website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Huisarts-migrant.nl

Gezondheid en migratie

Preventie en zorg chronische aandoeningen

Naar boven