Infosheet

Begrijpelijke Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)

Lessen uit gebruikersonderzoek met mensen voor wie lezen, schrijven en het gebruik van digitale toepassingen niet vanzelfsprekend is.

Met het programma eHealth4ALL zet Pharos zich in voor begrijpelijke en toegankelijke digitale zorg voor alle mensen. Ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of die minder digitaal vaardig zijn.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Iedereen heeft recht op goede zorg en ondersteuning

De wereld om ons heen digitaliseert en we kunnen steeds meer zaken digitaal of online regelen. Een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een middel dat een belangrijke rol moet gaan spelen als het gaat om het verzamelen en inzien van medische- en gezondheidsgegevens.

Een PGO heeft de potentie om mensen meer grip op hun eigen gezondheid te geven. Het is van groot belang dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden mee kunnen profiteren van de mogelijkheden die een PGO óók aan hen biedt. Begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale toepassingen zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde. Hiervoor moet er rekening met hen gehouden worden bij de ontwikkeling van PGO’s en het beleid rondom dit middel, moeten zorgverleners hen actief erbij betrekken en moeten de mensen waar het om gaat waar nodig geholpen worden bij de eerste stappen.

In 2023 heeft Pharos samen met taalambassadeurs van Stichting ABC twee PGO’s getest op gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Er zijn belangrijke lessen opgehaald rondom inloggen, de vormgeving, de navigatie en het tekstgebruik.

Naar boven