WO

Casuïstiek voor intervisie

Intervisie op basis van de 5 stappen methode is een goede methode om complexe casuïstiek omtrent laaggeletterdheid te bespreken.

Onderwijsmateriaal

WO

Casuïstiek voor intervisie

Inhoud: Intervisie op basis van de 5 stappen methode is een goede methode om complexe casuïstiek omtrent laaggeletterdheid te bespreken. Klik hier voor de uitleg en voorbeeld casuïstiek over laaggeletterdheid. Werkvorm en voorbeeld casuïstiek.

Doelgroep: Huisartsen en AIOS

Duur: 45 min. per casus

Competenties: Medisch handelen, maatschappelijk handelen en professionaliteit

Bron: Pharos (2017)

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden