Checklist

Checklist zorg- en inkoopbeleid – t.b.v. statushouders (WMO, jeugd en preventie)

Zeven vragen waarmee je kunt nagaan of de geboden zorg in je gemeente geschikt is voor statushouders en of deze groep voldoende wordt bereikt

Pharos
VNG
GGD GHOR

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Iedere gemeente huisvest statushouders. Als gemeente (bijv. in uw functie als inkoper van zorg) kunt u bevorderen dat het aanbod van de zorgaanbieders leidt tot gelijke kansen op goede zorg voor alle inwoners van uw gemeente, waaronder statushouders. Hiervoor is het van belang dat de zorg aansluit bij de kenmerken en behoeften van deze groep.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven