Rapport

De organisatie van nabijheid ISK en zorg

Pharos
LOWAN

Publicatie Prijs
Download PDF gratis Download
Bekijk PDF gratis Open

In opdracht van LOWAN en Pharos is in 2018 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar ‘ISK en zorg’. Het onderzoek bestond uit interviews met ruim 50 medewerkers en leerlingen van ISK’s en uit een enquête die door 69 ISK’s werd ingevuld. Dit verkennende onderzoek laat zien dat de tevredenheid over de zorg sterk samenhangt met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben.

Je kunt dit materiaal ook gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Naar boven