Evaluatie

De Stopcoach-app – Procesevaluatie van implementatie in vijf gemeenten

Rapportage over de Stopcoach-app, die helpt bij het stoppen met roken

Pharos
LUMC
Trimbos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Vanaf januari 2019 hebben vijf gemeenten in Nederland meegewerkt aan een pilot om een nieuwe interventie in combinatie met de eHealth-toepassing De Stopcoach-app te testen. De Stopcoach is een app die de gebruiker ondersteunt bij het stoppen met roken. De app is speciaal gericht op de doelgroep rokers met een lage sociaal-economische status en wordt altijd ingezet in combinatie met persoonlijke begeleiding. Een van de onderdelen van de pilot was een procesevaluatie, waarvan dit document het verslag is. Na achtergrondinformatie over onder andere de doelgroep en eHealth4All, komen in de volgende hoofdstukken de ontwikkeling van de app, de implementatie in de vijf gemeenten en het begeleidende onderzoek aan de orde.

Naar boven