MBO HBO WO

Eenvoudig beeld- en voorlichtingsmateriaal

Eenvoudig beeldmateriaal is ondersteunend bij de uitleg van de zorgverlener

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

MBO
HBO
WO

Eenvoudig beeld- en voorlichtingsmateriaal

Inhoud: Eenvoudig beeldmateriaal is ondersteunend bij de uitleg van de zorgverlener. Studenten kunnen deze voorbeelden van eenvoudig beeldmateriaal thuis bekijken, inzetten tijdens een consult en mee oefenen tijdens communicatie onderwijs.

Duur: nvt

Competenties: Medisch handelen, communicatie en professionaliteit

Bron: Pharos (2016)

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Bijna dagelijks krijg je in de praktijk te maken met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over ziekte en gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Denk aan laagopgeleiden, ouderen en migranten. Zij kampen vaker met chronische aandoeningen en psychische problemen. Wil jij laaggeletterdheid herkennen? En op een begrijpelijke manier kunnen communiceren? Pharos zet zich in voor het toegankelijk maken van voorlichtingsmateriaal en traint, adviseert en begeleidt huisartspraktijken, apotheken, (zorg)organisaties en gemeenten bij het herkennen en omgaan met laaggeletterdheid.

Meer over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden