Werken met eenvoudig beeld – en voorlichtingsmateriaal

Eenvoudig beeldmateriaal is ondersteunend bij de uitleg van de zorgverlener

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Werken met eenvoudig beeld – en voorlichtingsmateriaal

Inhoud: Eenvoudig beeldmateriaal is ondersteunend bij de uitleg van de zorgverlener. Het werken met eenvoudig voorlichtingsmateriaal vergt oefening. Deze bouwsteen bevat een opdracht voor studenten hoe zij hiermee kunnen oefenen, toegespitst op www.begrijpjelichaam.nl. Er staat ook een lijst met eenvoudige materialen.

Duur: nvt

Competenties: Medisch handelen, communicatie en professionaliteit

Bron: Pharos (2019)

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Naar boven