Begrijpelijke onderzoeksformulieren: toestemmingsformulier (IC)

Begrijpelijke formulieren waarmee iedere patiënt mee kan doen aan onderzoek.

Gebruik dit formulier samen met het patiëntinformatieformulier (PIF)

Publicatie Prijs
Download Word document gratis Download

Begrijpelijke onderzoeksformulieren

Onderzoekers werken vaak samen met patiënten in hun onderzoeken. Patiënten moeten voor deelname goed weten wat het onderzoek inhoudt. Dit leggen onderzoekers uit in een patiëntinformatieformulier (PIF). Ook moet de patiënt een toestemmingsformulier (IC) ondertekenen.

De gebruikte formulieren zijn echter vaak te ingewikkeld: patiënten begrijpen ze niet en besluiten niet mee te doen. Je mist een deel van je onderzoekspopulatie.

Begrijpelijke formulieren zijn dus belangrijk zodat iedere patiënt mee kan doen. Zij worden beter geïnformeerd en kunnen onderbouwd besluiten om mee te doen aan een onderzoek.

Pharos maakte een voorbeeld van een eenvoudig en begrijpelijk PIF- en een IC-formulier. Deze formulieren zijn gebaseerd op een onderzoek naar de communicatie tussen artsen en patiënten. De opmaak is in Word zodat je ze kunt bewerken. De grijze velden bovenaan de documenten zijn voor logo’s. Je hebt geen toestemming van Pharos nodig om de voorbeelden aan je eigen onderzoek aan te passen.

Houd bij aanpassingen wel rekening met een aantal aandachtspunten:

  • Hou de tekst eenvoudige en begrijpelijk: gebruik korte actieve zinnen en eenvoudige woorden. Meer tips vind je in de checklist toegankelijke informatie
  • Wil je afbeeldingen toevoegen? Zorg dat ze van toegevoegde waarde zijn: passen ze bij je boodschap en ondersteunen ze die? Raadpleeg gebruikers die moeite hebben met lezen en schrijven of de afbeeldingen herkenbaar en begrijpelijk zijn. Opmaak is belangrijk: gebruik een schreefloos lettertype en een groot formaat letters. Zorg voor voldoende contrast en ruimte tussen de regels.
  • Zorg dat er een extra witregel zit tussen de contactgegevens van de onderzoeker(s) en die van de onafhankelijk arts aan wie vragen gesteld kunnen worden. Het is belangrijk dat deze informatie niet los op de laatste pagina terechtkomt.
  • Het beste resultaat krijg je door je PIF en IC te testen op begrijpelijkheid met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Deze PIF en IC zijn gebaseerd op de formulieren van het project Goed Begrepen. Informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen). De originelen zijn door de CMO regio Arnhem-Nijmegen goedgekeurd in 2018. Elke studie en bijbehorende formulieren moeten echter weer opnieuw getoetst worden dus rechten kunnen aan deze goedkeuring niet ontleend worden.

Naar boven