Filmpjes en video’s voor onderwijs

Video’s ontwikkeld door Pharos die geschikt zijn om te gebruiken tijdens het onderwijs

Gratis materialen en onderwijsbouwstenen voor docenten

>> Overzicht lesmateriaal Laaggeletterdheid

Inhoud: Er zijn verschillende filmpjes en video’s beschikbaar over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. Korte filmpjes van enkele minuten van ervaringsdeskundigen die hun verhaal vertellen, voorbeelden voor communicatie onderwijs en informatieve video’s met achtergrondinformatie over het thema.

Duur: 1 tot 10 minuten per filmpje

Competenties: Maatschappelijk handelen, communicatie

Bron: Pharos (2016)

Ervaringsverhalen van (ex)laaggeletterden

15 video’s van taalambassadeurs over laaggeletterdheid en zorg.

Thema-uitzending – laaggeletterdheid voor apothekers en apothekersassistenten

Dit is een 10 minuten durende thema-uitzending op CME-online over laaggeletterdheid. Aan bod komt: wat is laaggeletterdheid, hoe vaak komt het voor en hoe kun je het herkennen?

Themauitzending – laaggeletterdheid voor apothekers en apothekersassistenten

Voorbeeld filmpjes zorgverlener patiënt communicatie – aandacht laaggeletterdheid

Naar boven