Folder

Geweld is niet gewoon: ken uw recht – zoek hulp

Voorlichting aan en door vluchtelingen en migranten over gendergerelateerd geweld.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze folder bevat informatie over voorlichters gendergerelateerd geweld. Hij is bestemd voor medewerkers Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(AMHK) , maatschappelijk werkers en iedereen die informatie zoekt over gendergerelateerd geweld. Ook is deze folder bedoeld voor mensen die hierover voorlichting aan migranten of vluchtelingen willen geven, maar niet goed weten waar en hoe ze deze groepen kunnen bereiken.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven