God zal voor mij zorgen

Religieuze coping van vluchtelingen met gezondheidsproblemen

David Engelhard
Inge Goorts

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Hulpverleners krijgen door de komst van vluchtelingen en andere migranten in toenemende mate te maken met gelovige cliënten uit andere culturen. God zal voor mij zorgen laat zien hoe hulpverleners – zelf gelovig of juist niet – het geloof van hun cliënten een plaats kunnen geven in de behandeling. Daarbij kunnen zij de samenwerking aangaan met geestelijk verzorgers of mensen die vanuit de religieuze gemeenschap hulp bieden.
Religieuze coping is het centrale onderwerp van God zal voor mij zorgen. Het bevat de resultaten van een onderzoek onder gelovige vluchtelingen en asielzoekers naar de wijze waarop zij hun geloof gebruiken bij het omgaan met ziekte. Mensen kunnen een zinvolle betekenis ontlenen aan de ziekte, kracht en steun ervaren in het bidden en raad vragen aan hun geestelijke voorgangers.
De auteurs behandelen drie aspecten van religieuze coping: zingeving, bronnen van kracht, en het zoeken van hulp. Het is niet gemakkelijk om een ziekte als zinvol te aanvaarden, zo blijkt uit het onderzoek. De vraag waarom God je zo laat lijden, is immers pijnlijk. ‘Aandacht voor zingeving’ wordt soms in de geseculariseerde zorg als panacee gebruikt voor gelovige cliënten, maar daarmee zijn zij er nog niet. Het gaat om aandacht voor de problemen van zingeving.
Veel gelovigen voelen dat God of Allah kracht en steun biedt in de dagelijkse omgang met het ziek-zijn. Zowel God als de dokter kan hulp bieden, maar ieder op zijn eigen terrein. Zoals de genezende kracht van God en die van medicijnen ook niet zonder elkaar kunnen.
God zal voor mij zorgen laat op indringende wijze zien wat het geloof voor vluchtelingen kan betekenen.

David Engelhard is sinoloog.
Inge Goorts is antropoloog.

2005, ISBN 90 75955 53 7, 128 blz., bestelnr. 9P2005.09, € 18,-

Naar boven