Handleiding

Handleiding nazorgspreekuur voor besneden vrouwen

Deze handleiding helpt artsen en verpleegkundigen die een nazorgspreekuur houden voor vrouwen die besneden zijn (vgv). We beschrijven hoe deze consulten eruit kunnen zien, gaan in op het stellen van de juiste vragen en we geven voorbeeldvragen.

Deze handleiding is geschreven door de projectleiders van de VGV-nazorgspreekuren in samenwerking met FSAN, GGD GHOR Nederland en Pharos.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, kan lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om tijdens een consult aandacht te hebben voor VGV. In deze handleiding beschrijven we hoe deze consulten eruit kunnen zien, aangevuld met voorbeeldvragen die zorgprofessionals tijdens een consult kunnen stellen. Verder gaan we in op het belang van het stellen van de juiste vragen. Op deze manier helpt deze handleiding artsen en verpleegkundigen die nazorgspreekuren houden om een eenduidig en onderbouwd spreekuur te voeren. Zo kunnen zij de kwaliteit van zorg voor vrouwen die zijn besneden verbeteren, en beter op elkaar aan laten sluiten.

Meer materiaal over dit thema

Meisjesbesnijdenis / vgv
Naar boven