Handreiking patiëntenparticipatie van migranten in onderzoek,kwaliteit en beleid

Een handreiking voor professionals werkzaam in onderzoek, kwaliteit of beleid, met handvaten om actieve participatie van mensen met een migratieachtergrond in te zetten en uit te voeren in je organisatie

Annemiek Dorgelo
Sarah Pos
Helena Kosec

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg is voor migranten vaker ontoereikend dan voor autochtonen in Nederland. Gezien de voorspelde groei van migrantengroepen in Nederland in de komende jaren, en de hogere ziektelast en -kosten bij deze groep vergeleken bij de autochtone bevolking, is het van belang de kwaliteit en effectiviteit van zorg voor migranten te vergroten. Actieve betrokkenheid, ofwel participatie, van migrantengroepen in onderzoek, beleid en kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg kan hier aan bijdragen. Deze handreiking biedt u als professional werkzaam in onderzoek, kwaliteit of beleid handvaten om actieve participatie in te zetten en uit te voeren in uw organisatie.

Naar boven