Verslag van een pilot

Hoe krijgen we de jeugd in beweging?

Onderzoek naar het stimuleren van bewegen bij kinderen met beweegarmoede in achterstandswijken

Joke van Wieringen & Naïma Abouri, Pharos
Marga Beckers, NCJ

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In 2010 is het ‘Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’ verschenen. Dit standpunt is echter nog niet goed geïmplementeerd in de praktijk. De bewegingsarmoede onder kinderen is het grootst in achterstandswijken. Daarom namen Pharos en het NCJ het initiatief een pilot op te zetten om de ervaringen met het gebruik van het standpunt in de JGZ-praktijk te inventariseren.

Meer materiaal over dit thema

Gelijke kansen op gezond opgroeien
Naar boven