Handreiking

Inburgering en gezondheid

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die gezondheid en welzijn willen meenemen in het inburgeringsbeleid. Dit stuk vertelt je hoe je als gemeente het thema gezondheid meeneemt in de uitvoering van de Wet Inburgering. Omdat statushouders specifieke gezondheidsrisico's lopen, is het nodig om hun gezondheid steeds in beeld te hebben tijdens hun inburgering.

Elize Smal

Evert Bloemen

Yodit Jacob

Publicatie Prijs
Download PDF gratis Download
Bekijk PDF gratis Open

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven