Instructie

Instructie praatkaarten over kanker – eenvoudige uitleg voor patiënten met kanker

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal kan je helpen in gesprek met een patiënt met kanker. Deze instructie bevat tips over hoe je beter met een patiënt kunt communiceren en hoe je daar speciale praatkaarten bij kunt gebruiken.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Download en bekijk ook de praatkaarten over kanker.

Training

We bieden naast deze kaarten en de instructie ook een training aan (open of incompany) – Effectief communiceren met laaggeletterden: oefenen met praatkaarten over kanker. De training helpt je bij het herkennen van en beter communiceren met patiënten die informatie over hun diagnose niet begrijpen, of die moeite hebben met het opvolgen van instructies.

Training

Samenwerking kankerpatiëntenorganisaties

De praatkaarten over kanker zijn een initiatief van kankerpatiëntenorganisaties HematonLongkanker Nederland, de StomaverenigingProstaatKankerStichting i.s.m. de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Pharos.