Kennisdossier

Naar inclusieve dementiezorg (beleidsmakers)

Zorg en ondersteuning bij dementie bij mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Dit kennisdossier is bedoeld voor beleidsmakers (van gemeentes, GGD’s, provincies, rijksoverheid), voor beleidsmedewerkers en managers in zorg en welzijn, en voor opleiders in de dementiezorg en -ondersteuning. We willen hen informeren over de bestaande ongelijkheid in het vóórkomen van dementie en in de dementiezorg en -ondersteuning, en wat dat betekent voor beleid en praktijk. Bovenal willen we hen met dit kennisdossier inspireren om dit thema binnen de eigen organisatie te agenderen. Inhoudelijk focussen we op mensen in een kwetsbare positie: vanwege een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden, en/of een migratieachtergrond. Ook intensieve mantelzorg kan mensen in een kwetsbare positie brengen.

Meer materiaal over dit thema

Vitaal ouder worden voor iedereen
Naar boven