Rapport

Ondersteuning bij digitale zorg voor mensen met een migratieachtergrond

In Nederland heeft één op de vijf inwoners moeite met digitale vaardigheden. Dit resulteert in het minder kunnen genieten van de voordelen die digitale zorg kan bieden, zoals het vergroten van regie over je gezondheid en besparen van tijd.

Een kwalitatieve, participatieve verkenning van het gebruik van ondersteuning bij digitale zorg in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Onderdeel van project ‘’lokale samenwerking voor ondersteuning bij digitale zorg’’

Een uitgave van Pharos, november 2023 Geschreven door Isabelle Konst, Thea Duijnhoven, Sali Alhaji, Anke van Dam, Mara van Beusekom

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Methode

In totaal zijn tussen april en juni 2023 zes groepsgesprekken met 35 deelnemers gevoerd in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hier wonen relatief veel mensen met een migratieachtergrond die daarbij ook laaggeletterdheid ervaren (GGD Rotterdam-Rijnmond, n.d.). Deelnemers zijn gevraagd om mee te doen via het netwerk van (welzijn)organisaties, zoals bibliotheken en taalcentra. Een sfeerbeeld van de groepsgesprekken is weergegeven in figuur 1.

De deelnemers varieerden in leeftijd van 27 tot 74 jaar, en er namen meer vrouwen (n=31) dan mannen (n=4) deel. Allen hebben een eerste of tweede generatie migratieachtergrond. Binnen de groep waren er deelnemers met verschillende niveaus van Nederlandse taalvaardigheid en geletterdheid, een deel van de deelnemers (n=18) spreekt thuis geen Nederlands. De digitale vaardigheid wisselde ook binnen de groep, waarbij het merendeel aangaf moeite te hebben met het invullen van digitale formulieren (n=20), wat specifieke vaardigheden vereist, zoals geletterdheid, taalbegrip en digitale basisvaardigheden. Digitale vaardigheid werd gepeild met drie korte vragen (Pharos, 2020a). Een ervaringsdeskundige co-onderzoeker is betrokken geweest bij de datacollectie en data-analyse, indien gewenst hielp deze ook met vertalen tijdens de groepsgesprekken. De groepsgesprekken startte met een presentatie met uitleg over digitale zorg.

De thema’s die volgden uit de thematische analyse zijn gevalideerd en geprioriteerd met de deelnemers middels de PLA-techniek ‘’direct ranking’’ (CPS Ireland, 2019). Zo hebben de deelnemers samen met de onderzoekers de resultaten geïnterpreteerd en vormgegeven.

Naar boven