Onderzoek

Onderzoeksrapport: Discriminatie en Gezondheid

Over de invloed van discriminatie (in de zorg) op gezondheidsverschillen en wat we hieraan kunnen doen.

Auteurs: Tessa van Loenen, Karen Hosper en Judith Venderbos

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In deze publicatie geven we een overzicht van de huidige kennis over de werking van discriminatie en de gevolgen ervan voor de gezondheid van mensen. Vervolgens gaan we nader in op de impact van discriminatie specifiek binnen het domein van de gezondheidszorg. Op welke niveaus binnen de zorg is er bewust of onbewust sprake van discriminatie? Op welke wijze speelt het zorgsysteem, het medische onderwijs, het wetenschappelijk (medisch) onderzoek en het beleid van zorgorganisaties hierin een rol?

We benoemen de problematiek, maar we laten ook zien waar kansen en oplossingen liggen voor het tegengaan van discriminatie. We hopen dat deze publicatie je stimuleert om te reflecteren op je eigen werkveld, organisatie, opleiding of onderzoek, er samen over in gesprek te gaan en mogelijke vormen van discriminatie aan te pakken.

Het onderzoek over discriminatie in de zorg is tweedelig. De publicatie ‘Ervaringsverhalen discriminatie in de zorg’ vind je hier.

Lees alles over dit onderwerp op onze pagina Discriminatie in de zorg.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven