Rapport

Online patiëntomgevingen die werken voor iedereen: Ziekenhuisportalen

Een inventarisatie van wat nodig is bij de ontwikkeling en implementatie van patiëntportalen die voor iedereen begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Pharos heeft in verschillende ziekenhuizen meegekeken, kennis opgehaald en zich verdiept in wat nodig is bij de ontwikkeling en implementatie van patiëntportalen die voor iedereen begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Bij dit project waren het Leids Universitair Medisch Centrum, het IJsselland Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht betrokken. Aan de hand van testsessies met panels van taalambassadeurs is gekeken naar de ervaren toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid van patiëntportalen. Daarnaast is in workshops met medisch specialisten en verpleegkundigen besproken hoe zij het portaal in hun reguliere dagelijkse zorg kunnen inbouwen en wat zij daarvoor nodig hebben. Hierbij lag het accent op de ondersteuning en coaching van patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven, moeite hebben met het gebruik van digitale middelen en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. Aan de hand van de workshops is kennis gedeeld over coachingsvaardigheden van zorgverleners en is kennis opgehaald over ervaringen, goede voorbeelden, kansen en uitdagingen bij de inzet en het gebruik van het patiëntportaal in de praktijk.

Naar boven