Kennisdossier

Op weg naar inclusieve dementiepreventie (zorgprofessionals)

Risicoreductie bij mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Dit kennisdossier is bedoeld voor professionals, met name in de (publieke) gezondheidszorg en in het welzijnsdomein. We willen hen informeren over de vermijdbare risico’s op dementie, en wat dat betekent voor beleid en praktijk. Bovenal willen we hen met dit kennisdossier inspireren om dit thema binnen de eigen organisatie te agenderen en op te pakken. Onze focus ligt bij mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond, omdat daar de meeste gezondheidswinst te behalen is. Mensen met een
lage sociaaleconomische status worden namelijk veel meer blootgesteld aan risicofactoren voor dementie.

Meer materiaal over dit thema

Vitaal ouder worden voor iedereen
Naar boven