Trainingen

Trainingsaanbod gezondheid statushouders

Voor medewerkers van gemeenten en professionals in zorg en welzijn

Bekijk hier het volledige Pharos trainingsaanbod

Hoe kan een passend preventie- en zorgaanbod voor statushouders in de gemeente of in de eerstelijn tot stand komen? Hoe kan het aanbod van verschillende partijen op elkaar worden afgestemd? Hoe kunnen gezondheidsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd? Is er voldoende kennis over de achtergronden van bepaalde groepen statushouders? Hoe kan effectief worden gecommuniceerd met statushouders?

Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

De meeste vluchtelingen komen uit oorlogsgebieden of landen waar mensenrechten worden geschonden. Ondanks de veerkracht van vluchtelingen kunnen de gevolgen van geweld en traumatische ervaringen erg groot zijn voor de gezondheid. Een goede fysieke en psychische gezondheid is belangrijk voor activering en een goede integratie. Pharos zet zich in voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie en zorg voor asielzoekers, vluchtelingen, statushouders en ongedocumenteerden. We ondersteunen zorgprofessionals en gemeenten met kennis en praktisch handelingsperspectief.

Meer over Gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en statushouders

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven