Preventieakkoord: maatregelen en doelen om sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Er is een keuze gemaakt om het preventieakkoord te richten op drie thema’s namelijk roken, alcohol en overgewicht. Daarbij is als opgave benoemd dat het preventieakkoord moet bijdragen aan het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen.
VWS heeft Pharos, het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen, gevraagd om aan te geven waar doelen en maatregelen zich op zouden moeten richten om ervoor te zorgen dat het preventieakkoord ook daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van SEGV. In deze notitie, bedoeld voor deelnemers aan de thematafels roken, alcohol en overgewicht, bieden we dit kader.
We zoomen in deze notitie in op hoe preventieve interventies en ondersteuning effectief kunnen zijn  voor inwoners met een lage sociaaleconomische status (ses). Onderstaande input richt zich niet op maatregelen t.a.v. productregulering of wet‐ en regelgeving. Het RIVM heeft reeds adviezen hierop geformuleerd.

Meer weten over preventie?

Nationaal Preventieakkoord: routekaart naar een gezondere bevolking in 2040

Lees meer over Preventie: 16 handvatten en succesfactoren voor effectief beleid.

Naar boven