Handreiking

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

Deze handreiking biedt leerkrachten inspiratie en concrete handvatten om binnen de klas, samen met hun team en binnen de school preventief bij te dragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van hun leerlingen, maar ook aan het welbevinden van henzelf.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Deze handreiking kan opzichzelfstaand worden gebruikt, maar ook en zelfs bij voorkeur, naast bestaande educatieve programma’s, monitoringssystemen, vroegsignalering en interventies gericht op het ondersteunen van de sociaal emotionele ontwikkeling. Deze handreiking voor leerkrachten is ontwikkeld in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voortgezet onderwijs zelf, in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF).

Meer materiaal over dit thema

Gelijke kansen op gezond opgroeien
Naar boven