Handreiking

Psychosociale problemen bij vluchtelingen en hun kinderen

Handreiking voor de huisartspraktijk.

J. Renkens

M.E.T.C. van den Muijsenbergh

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Door aanhoudende politieke onrust, geweld en ongelijkheid wereldwijd ontvluchten mensen hun land en moeten zich vestigen in voor hen vaak onbekende landen. Moeilijke omstandigheden en stress van ouders hebben hun weerslag op kinderen.

Vluchtelingkinderen blijken veerkrachtig maar lopen verhoogd risico op ontwikkeling van psychische problemen. Huisartsen en praktijkondersteuners (POH)-GGZ kunnen een grote rol spelen in herkenning, begeleiding en verwijzing van (minderjarige) vluchtelingen met psychosociale problemen, maar huisartsen ervaren de zorg als moeilijk en vluchtelingen praten niet makkelijk met de huisarts over psychische problemen. Om huisartsen en POH’ers te ondersteunen in hun herkenning en begeleiding van minderjarige vluchtelingen met psychosociale problemen verscheen in 2017 de Handreiking Psychische problematiek bij vluchtelingkinderen en -jongeren.

Sindsdien zijn, met name in het EMpowerment project (2019 –2022) nieuwe kennis en ervaringen opgedaan in de huisartsenpraktijk die leidden tot deze actualisering
van de handreiking.

Dit materiaal kun je gebruiken bij de begeleiding van vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen.

Naar boven