Rapport

Rapport JLAM onderzoek Facebookgroepen – Januari 2024

Wie worden bereikt met de Facebookgroepen van stichting Je Leefstijl Als Medicijn? En waarom worden deze groepen bezocht? Om inzicht te krijgen te krijgen in wie met welke achtergrond de Facebookpagina’s bezoekt, hebben Pharos en JLAM een kwantitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een enquête die via de verschillende JLAM Facebookpagina’s is uitgezet.

295 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan er 18 respondenten niet zijn meegenomen omdat zij hebben aangegeven hun data niet te mogen gebruiken. Het overgrote deel van de respondenten is ouder dan 50 jaar, met de grootste groep ouder dan 60 jaar. De vraag ‘’tot welke bevolkingsgroep reken je jezelf’’ is ingevuld door 209 respondenten en had een open antwoordmogelijkheid.

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open
Naar boven