Rapport

Rapport Ouderen en Langer Thuis

Een verkenning van wensen en mogelijkheden

Auteurs: Anke van Dam, Eline Heemskerk, Sevde Koca

Met dank aan: Mara van Beusekom, Radj Ramcharan en Buurtcentrum Oase in Utrecht, Abdelkader Tahrioui en Stichting Attifa in Utrecht, Stichting ABC, Sandra Hundersmarck en alle deelnemers aan de interviews.

Lay out: Yeting Kung

Dit document is een uitgave van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen Februari 2024

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

In juli 2022 is door het ministerie van VWS het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (de WOZO) gestart met de norm ‘zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan’. De WOZO belooft extra aandacht voor ouderen in kwetsbare situaties. Om aandacht voor deze groep vanuit de WOZO te ondersteunen, heeft Pharos een verkenning uitgevoerd naar de barrières, wensen en behoeftes rondom zorg en wonen bij het ouder worden onder mensen met een praktische opleiding, en/of die moeite hebben met lezen en schrijven, en/of een migratieachtergrond hebben. Daarnaast is er een inventarisatie gedaan van kennis over digitale middelen en de wens om deze te gebruiken voor langer thuis.

Meer materiaal over dit thema

Vitaal ouder worden voor iedereen
Naar boven