Rapport

Verkenning toegankelijkheid en informatiebehoefte Regelhulp voor gebruikers met een migratieachtergrond

“Het is als een speld zoeken in een hooiberg”

Publicatie Prijs
Download het rapport gratis Download
Bekijk het rapport gratis Open

Regelhulp is een wegwijzer voor langdurige zorg van het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg. De dienst (website en telefonische servicelijn) bestaat nu 15 jaar. Uit gebruikersonderzoek blijkt dat mensen met een migratieachtergrond Regelhulp niet of nauwelijks gebruiken, terwijl zij juist een doelgroep zijn die relatief veel gebruik maakt van zorg.

Om gebruikers met een migratieachtergrond te bereiken en van goede en betrouwbare informatie te voorzien, vroeg het ministerie van VWS Pharos een verkennend onderzoek uit te voeren naar de toegankelijkheid van Regelhulp en de informatiebehoefte van deze specifieke groep gebruikers. We hebben in dit verkennende onderzoek veel data verzameld. In dit rapport vatten we de data samen, lichten we uit welke resultaten het meest in het oog springen en sluiten we af met aanbevelingen om de informatievoorziening over langdurige zorg toegankelijker te maken.

Naar boven