Hulpdocument

Rookvrij Ambassadeurs

Rookvrij Ambassadeurs zijn bewoners die de stoppen-met-rokenzorg infrastructuur in de wijk kunnen versterken.

In de periode 2022-2023 heeft Pharos als onderdeel van het project van GGD Kennemerland (Rookvrij Kennemerland) bewoners opgeleid en begeleid als Rookvrij Ambassadeur.

Publicatie Prijs
Bekijk pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Rookvrij Ambassadeurs kunnen een aantal rollen oppakken in de wijk:

  • Bewoners bereiken en wegwijs maken: hulp bij stoppen met roken bekender maken
  • Signaleren & adviseren: betrekken van bewoners bij en signaleren van mogelijkheden om stopondersteuning passender te maken en hierover advies geven aan bijv. de GGD
  • Steunen/coachen: met mensen die roken in gesprek gaan, eenvoudige informatie over rookverslaving vertellen, mensen motiveren om stoppen met roken te overwegen en hen te steunen, waar gewenst, in hun stopproces

Voor wie is dit document geschreven?

In dit document kun je onze lessen vinden als het gaat om het samenwerken met en begeleiden van Rookvrij Ambassadeurs.

Het document is gemaakt voor GGD’s die (willen) samenwerken met bewoners op het thema ‘Rookvrij’, maar ook gemeenteambtenaren, sociaal werk en gerelateerde organisaties die Rookvrij Ambassadeurs in hun missie en taken kunnen ondersteunen en versterken.

Naar boven