Toolkit

Seksueel misbruik in migrantenfamilies

Toolkit die je kan gebruiken bij voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie.

Naïma Abouri
Janet Rodenburg

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

De toolkit ‘Voorlichting aan migranten over seksueel misbruik binnen de familie’ biedt basisinformatie, methodieken en materialen voor het opzetten van een traject gericht op het bespreekbaar maken van seksueel misbruik binnen migrantenfamilies. De toolkit is bedoeld voor o.a. Centra voor Jeugd en Gezin, zorg- en welzijnsorganisaties, Veilig Thuis en andere
instellingen die als taak hebben seksueel misbruik bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

Meer materiaal over dit thema

Gezondheid & Migranten
Naar boven