Achtergronddocument

Visiedocument: cultuursensitief werken

Dit document geeft antwoord op de vraag hoe het begrip cultuursensitief werken zich heeft ontwikkeld, en hoe het zich nu verhoudt tot andere begrippen, zoals persoonsgericht werken en intersectionaliteit.

Inge Goorts en Roshnie Kolste

Publicatie Prijs
Download pdf gratis Download
Bekijk pdf gratis Open

Je kunt alleen passende zorg bieden als je oog hebt voor diversiteit en inclusie. Wie die zorgvrager ook is. Doel van dit document is om de lezer te informeren over de visie van Pharos en de onderbouwing daarvan. Dit document geeft antwoord op de vraag hoe het begrip cultuursensitief werken zich heeft ontwikkeld, en hoe het zich nu verhoudt tot andere begrippen, zoals persoonsgericht werken en intersectionaliteit, ook wel kruispuntdenken genoemd.

Naar boven